Czy moja firma spełnia warunki posiadania konta myPOS?

Konto myPOS jest oferowane legalnym firmom zarejestrowanym i działającym w UE, EOG, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Pełną listę krajów można zobaczyć na stronie rejestracji. Firma składająca wniosek może być również własnością lub być kierowana przez obywateli innych krajów.

Wspieramy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, osoby samozatrudnione, freelancerów, prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki notowane na giełdzie, spółki osobowe (a także lokalne odpowiedniki europejskie). Istnieje niewielka liczba branż, których obecnie nie obsługujemy, takich jak spekulanci walutowi, sprzedawcy broni, nieuregulowane organizacje charytatywne, spółki emitujące akcje na okaziciela i inne. Sprawdź naszą Politykę akceptacji w sekcji Kwestie prawne tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request