Zaštita od sigurnosnih napada

  • Kako se mogu zaštititi od phishinga?

    Uvijek se zapitajte jeste li očekivali e-poštu, poziv ili poruku koje ste primili, a ako niste, obratite pažnju na zahtjeve za osobnim informacijama ili zahtjeve za hitnim djelovanjem kao što je klikanje na poveznicu ili preuzimanje dokumenta. Takve rad...

    Continue reading
  • Što je phishing?

    Phishing je napad upotrebom socijalnog inženjeringa u kojem se pošiljatelj e-pošte predstavlja kao legitimna organizacija koja u poruci e-pošte traži da kliknete na poveznicu ili preuzmete privitak koji može biti štetan i imati ozbiljne posljedice za va...

    Continue reading