Predautorizacija kreditnih kartica

myPOS nudi uslugu predautorizacije uglavnom za hotele, motele, uslugu noćenja s doručkom, hostele, kampove, iznajmljivanje brodova, iznajmljivanje automobila i drugo. Predautorizacijom kreditne kartice možete biti sigurni da je kreditna kartica koja se namjerava upotrijebiti važeća i privremeno zadržati/blokirati potreban iznos. Iznos predautorizacije može se blokirati na rok do 30 dana. Na taj način možete uvijek biti sigurni da ćete primiti uplatu. Usluga predautorizacije ne smije se upotrebljavati za troškove gubitka, štete ili krađe. U tom slučaju, prema potrebi, može se obaviti zasebna transakcija.

Je li ovaj članak bio koristan?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request