IBAN-diskriminointi

Mitä tarkoittaa IBAN-diskriminointi?

Lyhyesti sanottuna IBAN-diskriminointia tapahtuu, kun yritys/instituutio SEPA-alueella ei hyväksy toisessa SEPA-maassa sijaitsevan maksupalveluntarjoajan myöntämää IBANia. Tällainen yritys/instituutio vaatii yleensä, että syötetään IBAN, joka alkaa vain tietyn osavaltion tunnuksella, tai IBAN tulee syöttää kotimaan muodossa. Tämä toimintatapa rikkoo SEPA-säännöksen (EU-säännös nro 260/2012) artiklaa 9, joka kieltää IBANien eriarvoistamisen, kunhan IBANit ovat SEPA-alueen piirissä.

Miten IBAN-diskriminointiin tulee suhtautua?

On useita seurattavia vaiheita, jos törmää IBAN-diskriminointiin. Näitä ovat muun muassa:

  • Ilmoita siirrostasi kieltäytyneelle yritykselle/instituutiolle, että he rikkovat SEPA-säännöksen artiklaa 9.
  • Lähetä virallinen, kirjallinen valitus, jos yritys/instituutio ei vastaa alkuperäiseen valitukseen.
  • Jos viralliseen, kirjalliseen valitukseesi ei vastata, ota yhteyttä asiaankuuluvaan sääntelyviranomaiseen tai maasi vastaavaan viranomaiseen.
  • Ilmoita myPOSille asiasta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen help@mypos.com.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request