Εφαρμογή κινητών myPOS για iOS

  • Πλοήγηση στην εφαρμογή κινητών myPOS Mobile για iOS

    Ανοίξτε την εφαρμογή myPOS και συνδεθείτε με τη διεύθυνση email και τον 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης που επιλέξατε κατά την πρώτη εγκατάσταση της εφαρμογής ήΗ Αρχική οθόνη εμφανίζει τα κουμπιά γρήγορης πρόσβασης: 1. Πραγματοποίηση μεταφοράς - επιτρέπει τραπε...

    Continue reading