Εφαρμογή κινητών myPOS για Android

  • Πλοήγηση στην εφαρμογή κινητών myPOS Mobile για Android

    Ανοίξτε την εφαρμογή myPOS και συνδεθείτε με τη διεύθυνση email και τον 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης που επιλέξατε κατά την πρώτη εγκατάσταση της εφαρμογής ή Η Αρχική οθόνη εμφανίζει τα κουμπιά γρήγορης πρόσβασης: Πραγματοποίηση μεταφοράς - επιτρέπει τραπεζι...

    Continue reading