Τύποι συσκευών

  • Τύποι συσκευών

    Ακολουθεί γρήγορη επισκόπηση των μοντέλων που προσφέρουμε: Παραδοσιακές συσκευές myPOS Go Η συσκευή myPOS Go αποτελεί το αρχικό μας μηχάνημα πιστωτικών καρτών. Προσφέροντας μια δελεαστικά χαμηλή τιμή, αποτελεί την καταλληλότερη λύση για εμπόρους που βρί...

    Continue reading