Χρέωση μη συνεργασίας, Χρέωση αδράνειας & Χρέωση μη είσπραξης - Για τι είναι αυτές οι τρεις χρεώσεις;

Οι χρεώσεις αυτές ισχύουν σε περιορισμένες περιπτώσεις αδράνειας εκ μέρους του πελάτη. Δεν πρόκειται για βασικές χρεώσεις και χρεώνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε μηνιαία βάση.

Η Χρέωση μη συνεργασίας, Αδράνειας και Μη είσπραξης είναι χρεώσεις που επιβάλλονται σε myPOS εμπόρους που δεν χρησιμοποιούν τις myPOS Υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες και τους σκοπούς τους και καλύπτονται από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Χρέωση μη συνεργασίας: Ο λογαριασμός του εμπόρου έχει μπλοκαριστεί, επειδή θεωρείται ότι οι δραστηριότητες του εμπόρου παραβιάζουν την Πολιτική Αποδοχής μας ή τις Νομικές Συμφωνίες μας ή άλλον ισχύοντα κανονισμό ή επειδή ο έμπορος δεν έχει παράσχει πληροφορίες ή έγγραφα που του έχουμε ζητήσει.
  • Χρέωση αδράνειας: Ο έμπορος δεν έχει χρησιμοποιήσει καμιά από τις λειτουργίες πληρωμής της myPOS Υπηρεσίας για 10 διαδοχικούς μήνες, κατά τους οποίους ο λογαριασμός ήταν αδρανής και δεν έγινε επεξεργασία καμιάς έγκυρης συναλλαγής μέσω του λογαριασμού. π.χ. ο έμπορος δεν έχει πραγματοποιήσει καμιά πληρωμή με myPOS Κάρτα του, ο έμπορος δεν έχει πραγματοποιήσει καμιά μεταφορά χρημάτων ή ο έμπορος δεν έχει λάβει καμιά εισερχόμενη μεταφορά.
  • Χρέωση Μη είσπραξης: Ο έμπορος δεν έχει δεχτεί έγκυρες πληρωμές καρτών ύψους τουλάχιστον 50,00 EUR/ 50 GBP/ 50 BGN / 50 CHF (βάσει του υποκείμενου νομίσματος του βασικού λογαριασμού του myPOS εμπόρου) για 10 διαδοχικούς μήνες.

Εάν δεν εμπίπτετε σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες κατηγορίες, δεν θα επηρεαστείτε από τις εν λόγω χρεώσεις.

Τι συμβαίνει εάν εμπίπτω σε περισσότερες από μια από τις προαναφερθείσες κατηγορίες, θα χρεωθώ περισσότερες φορές;

Όχι. Θα σας επιβληθεί μόνο μία από τις εν λόγω χρεώσεις, εάν εμπίπτετε σε περισσότερες από μία από τις ειδικές περιπτώσεις. Οι χρεώσεις επιβάλλονται με την ακόλουθη προτεραιότητα:

  1. Χρέωση μη συνεργασίας
  2. Χρέωση αδράνειας
  3. Χρέωση μη είσπραξης

Μπορεί ο λογαριασμός μου να χρεωθεί με αρνητικό υπόλοιπο ή υπερανάληψη εξαιτίας αυτών των χρεώσεων;

Όχι, οι χρεώσεις αυτές επιβάλλονται μόνο και εφόσον έχετε υπόλοιπο σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς myPOS σας.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request