Σε τι διαφέρει το 3DS 2.0 από το 3DS 1.0;

Το 3DS 2.0 διαφέρει από την έκδοση 1.0 με διάφορους τρόπους. Εισάγει ένα ισχυρότερο στοιχείο ελέγχου ταυτότητας πελατών, καθώς οι στατικοί κωδικοί πρόσβασης θα αντικατασταθούν με διακριτικά και βιομετρικά δεδομένα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μία βελτιωμένη εμπειρία πελατών κατά την online αγορά αγαθών και θα οδηγήσει σε καλύτερες μετατροπές λόγω της μειωμένης τριβής στη διαδικασία συναλλαγής. Προσφέρει επίσης καλύτερη υποστήριξη στους χρήστες κινητών.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request