Τι είναι η προέγκριση;

Η λειτουργία προέγκρισης εκτελείται μόνο για αποκλεισμό ενός συγκεκριμένου ποσού στην Κάρτα με στόχο την ολοκλήρωση της συναλλαγής σε μεταγενέστερο στάδιο. Μπορεί να ολοκληρωθεί ή να ακυρωθεί αργότερα από το μενού Προέγκριση εισάγοντας τον κωδικό προέγκρισης. Πρέπει να εισαχθεί το ποσό για προέγκριση και έπειτα το τερματικό εκτυπώνει μια απόδειξη. 

Εάν ένας έμπορος είναι κατάλληλος για συναλλαγές προέγκρισης βάσει της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, η λειτουργία για προέγκριση θα ξεκλειδωθεί στο τερματικό myPOS. Κατά την εκτέλεση μιας συναλλαγής προέγκρισης, δημιουργείται ένας κωδικός προέγκρισης και ο εν λόγω κωδικός θα εμφανίζεται στην απόδειξη και στις λεπτομέρειες συναλλαγής της καρτέλας προέγκρισης στο μενού Υπηρεσίες εμπόρου στον Λογαριασμό myPOS.

Το προεγκεκριμένο ποσό δεν χρεώνεται στην Κάρτα. Απλά δεσμεύεται και δεν θα εκκαθαριστεί μέχρι να ολοκληρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι έμποροι πρέπει να εκτελέσουν Ολοκλήρωση προέγκρισης για λήψη των χρημάτων στον λογαριασμό myPOS. Οι έμποροι που θέλουν να ολοκληρώσουν την προέγκριση στο τερματικό πρέπει να εισαγάγουν τον κωδικό προέγκρισης που δημιουργήθηκε με την αρχική συναλλαγή προέγκρισης και να εισαγάγουν το ποσό.

Γενικά, το ποσό για ολοκλήρωση της εξουσιοδότησης και το ποσό της αρχικής προέγκρισης μπορεί να διαφέρουν, ωστόσο το ποσό για ολοκλήρωσης της εξουσιοδότησης δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από το αρχικό ποσό. Η ολοκλήρωση της προέγκρισης θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της αρχικής προέγκρισης. Σε περίπτωση που οι συναλλαγές προέγκρισης δεν ολοκληρωθούν εντός αυτής της περιόδου, η προέγκριση θα ακυρωθεί αυτόματα από την myPOS Europe Ltd. και οι έμποροι θα χρεωθούν για τη συγκεκριμένη ακύρωση.

Μπορείτε να δείτε τη χρέωση στη σελίδα Τιμολόγιο λογαριασμού. Οι έμποροι μπορούν να αρχικοποιήσουν την ακύρωση μιας προέγκρισης στο τερματικό myPOS που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή, οι έμποροι πρέπει να εισαγάγουν τον κωδικό προέγκρισης που δημιουργήθηκε με την αρχική συναλλαγή προέγκρισης και να επιβεβαιώσουν την ακύρωση. Θα ισχύει η ίδια χρέωση με αυτή για την αυτόματη ακύρωση. Μόλις ολοκληρωθεί/ακυρωθεί η προεγκεκριμένη συναλλαγή, θα εμφανιστεί στη λίστα συναλλαγών που πρέπει να διακανονιστούν στον λογαριασμό myPOS με τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Haven't found what you're looking for?

Submit a request