Προστασία από επιθέσεις στην ασφάλεια

  • Πώς μπορώ να προστατευτώ από επιθέσεις phishing;

    Να αναρωτιέστε πάντα εάν το email, η κλήση ή το μήνυμα κειμένου που λάβατε ήταν αναμενόμενο και αν όχι, να είστε προσεκτικοί για τυχόν αιτήματα για προσωπικά στοιχεία ή αιτήματα που σας ζητούν να κάνετε επείγουσες ενέργειες, όπως κλικ σε έναν σύνδεσμο ή...

    Continue reading
  • Τι είναι το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing);

    Το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) είναι μια επίθεση κοινωνικής μηχανικής στην οποία ο αποστολέας ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τείνει να παριστάνεται ως νόμιμος οργανισμός, ο οποίος, μέσω του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σας ζητά να κά...

    Continue reading