Gebyr for manglende samarbejde, Inaktivitetsgebyr & Gebyr for manglende køb - Hvad er disse tre gebyrer beregnet til?

Disse servicegebyrer gælder i begrænsede tilfælde af inaktivitet fra kundens side. Disse er ikke standardgebyrer og opkræves i undtagelsestilfælde månedligt.

Servicegebyrer (afmelding, inaktivitet og manglende køb) er gebyrer der opkræves af myPOS forretninger, som ikke bruger myPOS tjenesten i henhold til reglerne og som er dækket af en af de følgende situationer:

  • Gebyr for manglende samarbejde: Forhandlerens konto er blokeret, fordi forhandlerens aktiviteter anses for at være i strid med vores acceptpolitik eller vores juridiske aftaler eller anden gældende regulering, eller forhandleren har ikke givet oplysninger eller dokumenter, som vi har anmodet om;
  • Gebyr for inaktivitet: Forhandleren har ikke brugt nogen af betalingsfunktionaliteterne i myPOS-jenesten i en periode på 10 på hinanden følgende måneder, hvorved kontoen har været inaktiv, og der ikke er behandlet en eneste gyldig transaktion via kontoen, f.eks. købmanden har ikke foretaget nogen betaling med sit myPOS-kort, købmanden har ikke foretaget nogen pengeoverførsel, eller købmanden har ikke modtaget nogen indgående overførsel.
  • Gebyr ved manglende køb: Forhandleren har ikke accepteret gyldige kortbetalinger for mindst 50.00 EUR/ 50 GBP/ 50 BGN / 50 CHF (baseret på den underliggende valuta i den handlende myPOS konto) i en periode på 10 på hinanden følgende måneder.

Hvis du ikke hører ind under nogle af ovenstående kategorier, bliver du ikke påvirket af disse servicegebyrer.

Hvad sker der, hvis jeg går ind under flere af de beskrevne kategorier - bliver jeg så trukket flere gange?

Nej. Kun ét af servicegebyrerne er gældende, hvis du går ind under mere end ét af de beskrevne tilfælde. Gebyrerne prioriteres i følgende rækkefølge:

  1. Gebyr for manglende samarbejde
  2. Inaktivitetsgebyr
  3. Gebyr for manglende køb

Kan saldoen på min konto blive negativ eller have overtræk grundet disse gebyrer?

Nej, servicegebyrerne gælder kun hvis og så længe du har en positiv saldo på dine myPOS-konti.

 

Var denne artikel en hjælp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request