Meddelelse om FATCA-loven og CRS-loven

I henhold til de internationale regeringsaftaler, der er indgået af alle EU-medlemsstater og den amerikanske lov om skattekrav til udenrigskonti ("FATCA-loven"), blev de vedtaget til at gennemføre en aftale mellem De Forenede Stater ("USA") og EU-medlemsstaternes regeringer om international skat overholdelse og et EU-direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger inden for beskatningsområdet (2014/107/EU), vedtaget til implementering af OECD's fælles rapporteringsstandard ("CRS-lov"), vi og finansieringsinstitutionerne, der leverer de finansielle regnskaber og betalingstjenester i henhold til den juridiske aftale om myPOS service, som en datakontroller, informerer dig om, at følgende data indsamles og kan udveksles eller på anden måde behandles med henblik på ovennævnte love (forudsat at de finder anvendelse) og er i overensstemmelse med dem:

  • Dit navn;
  • Din adresse;
  • Dit land (eller lande) med (anses) skattemæssigt opholdssted;
  • Dit skatteidentifikationsnummer(e), udstedt af dit land eller lande af skattemæssigt hjemsted, og i givet fald, din amerikanske Tax Identification Number (US TIN);
  • Dit fødested og fødselsdato;
  • Dit kontonummer (eller erstatningskontonummer, der identificerer dine afholdte midler);
  • Din kontosaldo eller værdi pr. 31. december i ethvert år, hvor kontoen holdes;

Hvis du kvalificerer dig som en specificeret amerikansk person i henhold til FATCA-loven og/eller som en rapporteringspligtig person under CRS-loven og antager, at FATCA-loven og CRS-loven pålægger de finansielle institutioner forpligtelser (i begge tilfælde som en "rapporterbar kontoindehaver"), hvor information udveksles automatisk af den respektive finansielle institution som en rapporterende finansiel institution i henhold til disse love med de lokale skattemyndigheder i hjemlandet og for den respektive finansinstitution. Sidstnævnte udveksler disse oplysninger med den amerikanske Internal Revenue Service, hvis FATCA-loven finder anvendelse og/eller, hvis CRS-lovgivningen finder anvendelse, med den kompetente myndighed eller myndigheder i dit respektive land eller land med skattemæssigt ophold, som deltager jurisdiktioner i henhold til CRS-loven.

Ovennævnte informationer udveksles med de lokale skattemyndigheder i hjemlandet for den respektive finansieringsinstitution og for ethvert kalenderår, hvor du er eller bliver en rapporterbar kontoindehaver (senest den 30. juni på det efterfølgende kalenderår). Sådanne data vil følgelig fortsat blive behandlet af os og den finansielle institution, der er udpeget i din juridiske aftale om myPOS -tjeneste, indtil det ikke længere er nødvendigt til de formål, som de blev behandlet til. Den første rapportering er planlagt for april 2017 og til regnskabssaldoen pr. 31. december 2016.

I henhold til FATCA og CRS-love er du forpligtet til at give yderligere oplysninger, som finansinstitutterne fra tid til anden kan kræve for at anvende disse love. Undladelse af at gøre dette i tide kan give anledning til en rapportering fra den respektive finansieringsinstitution af dine oplysninger til de lokale skattemyndigheder, som igen vil udveksle disse oplysninger med de ovennævnte myndigheder. Du har ret til at få adgang til de oplysninger, der udveksles med de lokale skattemyndigheder, og i givet fald en ret til at udbedre disse oplysninger. For at udøve disse rettigheder skal du fortsætte i overensstemmelse med den juridiske aftale om myPOS service.

Henvisninger til FATCA-loven og CRS-loven inkluderer henvisninger til de regler, der er baseret på aftaler om fælles rapporteringsstandarder, der kan være gældende i henhold til den gældende lovgivning, samt enhver lovgivning, der kan ændre eller erstatte disse regler, love og aftaler.

 

Var denne artikel en hjælp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request