myPOS Mobilní aplikace pro Android

  • Navigace mobilní aplikací myPOS pro Android

    Otevřete aplikaci myPOS a přihlaste se pomocí e-mailové adresy a 4místného přístupového kódu, který jste si zvolili při instalaci aplikace nebo Na domovské obrazovce se nachází tato tlačítka rychlého přístupu: Provést převod – umožňuje bankovní převod n...

    Continue reading