Jak PSD2 ovlivní trh?

Existuje několik možností jak se můžou trh a obchodníci vypořádat se změnami, které přináší PSD2. Buď se můžou stát platebními institucemi, co ale znamená zvýšené náklady a operační změny, nebo outsourcovat část nákupních funkcí, jako třeba platby, u licencované platební instituce jako je např. myPOS.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request