Co jsou PSD2 a SCA?

PSD2 nebo Druhá směrnice o platebních službách je nařízení, které vstoupilo do platnosti 14. září 2019. PSD2 je obzvlášť důležité pro svět plateb, protože přináší několik změn, které mají za cíl ochránit zákazníky při online platbách.

SCA nebo Silné ověření zákazníka je nový požadavek při transakcích kartou tváří v tvář nebo v obchodě, který vychází z nařízení PSD2.

PSD2 určuje legislativní změny týkající se způsobu, jak se platbami v EU zachází. Je to nástupce Směrnice o platebních službách (PSD - Payment Service Directive) z roku 2007 o regulaci a vytvoření jednotného platebního trhu Evropské unie.

Cílem bylo zvýšit hospodářskou soutěž, liberalizovat platební odvětví, zvýšit bezpečnost zákazníka, stimulovat inovace a nastavit práva a povinnosti poskytovatelů plateb a uživatelů. PSD2 je, v podstatě, v roce 2013 zrevidovaná verze PDS, naplánovaná vstoupit do platnosti v 2018/2019.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request