Jak přijímat platby kartami Giftcards Private?

Přijímání plateb pomocí karet GiftCard:

  1. Přejděte do nabídky TRANSAKCE 1, zvolte možnost KARTY GIFTCARD
  2. Zvolte dílčí nabídku PLATBA KARTOU GIFTCARD
  3. Zadejte částku k úhradě
  4. Protáhněte kartu GiftCard čtečkou karet s magnetickým proužkem
  5. Zařízení myPOS vystaví účtenku, která je potvrzením o dokončení procesu.

Poznámka: U karet GiftCard lze realizovat platby MO/TO, rušit transakce a provádět vratky.

Karty GiftCard nejsou opatřeny datem vypršení platnosti a jsou určeny k jednorázovému použití. Jakmile je hodnota karty GiftCard vyčerpána, lze je zlikvidovat.

Obchodník může také sledovat tržby, čerpání a zbývající zůstatky každé karty GiftCard v záložce Prodeje/GiftCards účtu myPOS.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request