PSD2 и SCA

 • Защо се налага да въвеждам PIN кода си, когато извършвам безконтактни плащания с моята myPOS бизнес карта?

  Според изискванията на PSD2 директивата и SCA всички търговци трябва да въведат PIN кода си, когато извършват безконтактни плащания в следните случаи: При единична трансакция за сума над 50 Евро. При последователни безконтактни плащания за обща сума на...

  Прочети повече
 • Как се отразяват PSD2/SCA, когато използвам моята myPOS бизнес карта?

  Като търговец, използващ бизнес картата си за безконтактни плащания, трябва да въведеш своя PIN код при използването на Visa или Mastercard картата си в следните случаи: Когато извършваш единична трансакция за сума над 50 Евро. Когато извършваш последо...

  Прочети повече
 • PSD2 и myPOS

  Ние в myPOS винаги сме подкрепяли иновациите и съвременните технологии, затова предприехме всички необходими мерки да гарантираме, че платежните услуги на търговците ни са в съответствие с PSD2. Избирайки myPOS за свой партньор в плащанията, ти си спест...

  Прочети повече
 • Как ще повлияе PSD2 на различните пазари?

  Има няколко възможности за пазарите да спазят промените в PSD2. Или да станат платежна институция, което е свързано със значителни разходи и оперативни промени, или да прехвърлят част от функциите на пазара, например плащанията, на лицензирана платежна ...

  Прочети повече
 • Какъв е ефектът от въвеждането на PSD2?

  Европейската комисия отдавна се стреми да направи електронните плащания толкова опростени и сигурни в целия ЕС, колкото са в рамките на един пазар. Стриктно Удостоверяване на Клиенти (SCA) при електронни плащания. Достъп на трети страни до данни със съ...

  Прочети повече
 • Защо е създадена PSD2?

  PSD2 е създадена във връзка с промените в поведението на потребителите и еволюцията в начините на извършане на плащания, като следва технологичните иновации и потребителското търсене. Директивата има за цел да направи платежната индустрия по-безопасна и...

  Прочети повече
 • Какво означават PSD2 и SCA?

  PSD2 или Директива за Платежни Услуги 2 е нормативен акт, който е в сила от 14 септември 2019 година. Директивата PSD2 е особено важна в света на плащанията, тъй като внася редица промени, които целят да защитят потребителите, извършващи онлайн плащания...

  Прочети повече