Пос Терминали

 1. Устройства – Списъкът с устройства се показва при избор на менюто Устройства.

Избирайки устройство от списъка, на потребителя се показва следната информация и опции за конфигурация:

 • Сметката и валутите, в които се приемат трансакциите
 • Вижте активността на устройствата за предпочитан период
 • Експортирайте преглед на дейността в Excel файл или PDF
 • Изберете колко резултата да видите на страница
 • Филтрирайте дейността за текущия месец, предишния месец, последните 3 месеца, последните 6 месеца или текущата година
 • Вижте подробности за трансакция

Кликвайки върху Настройки, потребителят може да:

 • Види тарифата за конкретното устройство
 • Деактивира или нулира устройството - опцията за нулиране на устройството е приложима, ако търговецът желае да прикачи устройството към друг търговски обект или различна сметка, или ако трябва да се промени валутата на устройството. Тогава ще се прилагат следните стъпки:
  - Кликването върху бутона ще генерира код за нулиране
  - Кодът трябва да бъде въведен в устройството - опцията за нулиране на всяко устройство е достъпна в менюто Настройки
  - Устройството ще бъде нулирано
 • Промени името на терминала - това име ще се вижда в подробностите за трансакция. Ако остане празно, полето ще бъде попълнено само от серийния номер на устройството
 • Промени описание на плащането - това име ще се появи в извлечението по картата на клиента
 • Разреши възстановяване на суми, сторно и, ако желае, да добави парола за сторниране на операции - ако е създадена такава, тя трябва да се въвежа всеки път, когато се извършва сторниране на устройството
 • Разреши Презареждане и, ако желае, да добави парола за Презареждането - паролата се използва за оторизиране на трансакции за Презареждане и трябва да се въвежда всеки път, когато се извършва такава трансакция
 • Ако MO/TO трансакции са активирани за акаунта, може също да ги разрешава от тук и да зададе парола, която да се въвежда преди всяка трансакция
 • Персонализира горния колонтитул на касовите бележки за устройството - може да се добави фирмено лого
  Избере дали върху бележките от терминала да се показва пълния адрес или само града и държавата.
 • Персонализира долния колонтитул на бележките

Менюто Устройства се използва за поръчка или активиране на нов myPOS платежен терминал.

Има следните две подменюта: Поръчай устройство и Активирай устройство.

Подменюто Поръчай устройство се отваря по подразбиране, когато потребител кликне върху менюто Устройства и позволява на потребителите да поръчат или активират устройство.

Подменюто Активирай устройство се използва за активиране на новозакупен myPOS платежен терминал.

 1. МО/ТО онлайн терминал

Услугата не е автоматично активирана. Преди да преминеш към активиране, можеш да прочетеш кратка информация за МО/ТО онлайн терминала, както и подробни инструкции как се активира услугата и как се използва. След като бъде активиран,МО/ТО онлайн терминалъте идеално решение за бизнеси, опериращи с трансакции без наличие на карта.

След като услугата е активирана, можеш да инициираш нова трансакция с МО/ТО онлайн терминалa, като избереш подменю Приеми плащане с МО/ТО онлайн терминал. Трябва да въведеш следната информация:

 1. Данни на картодържателя - въведи име, номер и дата на валидност на картата, с която ще се извърши транскацията
 2. Детайли на плащането - въведи детайлите на трансакцията - сума, референтен номер и описание на плащането
 3. По желание - изпращане на дигитална бележка на клиента по имейл или на мобилен телефон.

Подменю МО/ТО онлайн терминал към меню Приемай плащания пренасочва потребителя към Обработени плащания - предоставя справка за всички плащания, обработени през МО/ТО онлайн терминала. След като кликне бутон "Нова трансакция", потребителят ще бъде пренасочен към подменю Приеми плащане с МО/ТО онлайн терминал.

Подменю Описания на плащанията показва настройките на МО/ТО онлайн терминала с опции за преглед на Всички / Активни/ Неактивни описания на плащане, Добавяне на описание на плащане, Активиране/Деактивиране на избраното описание на плащане и смяна или прибавяне на валута на сметка.

Преглед на трансакции и справки

Най-лесният начин да разгледаш и да получиш справка за myPOS трансакциите е от меню Бизнес сметка/Сметки. Tам търговецът може да намери информация за всички трансакции по всички сметки, с всички карти, терминали или онлайн услуги, налични в myPOS профила.

В допълнение, търговецът може да разгледа всички картови трансакции в меню Бизнес сметка/Карти, а всички трансакции, направени на ПОС терминал, в меню ПОС терминали.

Беше ли полезна тази статия?

Не намери това, което търсиш?

Изпрати запитване