Основна информация за сигурност и поверителност

myPOS е регистриран оператор на лични данни към Комисията за защита на личните данни с номер 0050022 и цялата лична информация се събира, съхранява и обработва в съответствие с принципите в Европейската директива 95/46 за защита на личната информация, и Закона за защита на личните данни, 2002 от законодателството на Република България (и всяка последваща промяна). Личната информация, свързана с Клиента, и предоставена от него, както и от трети страни като местни и международни власти, които имат компетенциите за защита от измами, е защитена в електронна форма на сървъри, разположени в специални, А-клас помещения с ограничен достъп и най-високо комуникационно покритие.

За да открие, закрие и използва сметка за електронни пари и платежни инструменти, свързани със сметката, и да използва услугите, предоставени от myPOS, клиентът трябва да предостави:

 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • Място на раждане
 • Имейл адрес
 • Националност
 • Адрес
 • Мобилен телефонен номер
 • Документ за самоличност
 • Вид на документа за самоличност
 • Дата на издаване
 • Номер на документа за самоличност
 • Издаден от
 • или други допълнителни детайли

В допълнение към това, за целите на захранването на сметката си, Клиентът може да реши да предостави информация за кредитната, дебитната си карта или друг платежен инструмент. myPOS може да генерира и да изпраща кодове за верификация до мобилния номер на клиента, както и да изисква от клиента да ги въведе като потвърждение на определени действия. Това е необходимо, за да може myPOS да обработва трансакции, да издава нови пароли (ако е необходимо) в случай, че клиентът забрави паролата си, и да защитава клиента или други клиенти на myPOS от кражба на самоличността, измами с кредитни карти, както и за да се свърже с Клиента за целите на администрирането на сметката/профила му.

Цялата информация, снимки, копия, които са предоставени от Клиента по време на онлайн идентификацията, ще се смятат за лични данни съгласно смисъла на приложимото законодателство, и ще бъдат третирани в съответствие с правилата на тази Политика за поверителност. Цялата лична информация ще бъде записана и съхранявана на защитенo Microsoft cloud пространство на защитени сървъри, и ще бъде третирана в съответствие с правилата на приложимото законодателството за AML/FT мерките и за съхранението на личните данни.

Прочети повече тук.

Беше ли полезна тази статия?

Не намери това, което търсиш?

Изпрати запитване