Какви са общите изисквания към уебсайтове, интегрирaщи myPOS Онлайн плащания?

За да можеш да използваш услугите ни за приемане на онлайн плащания, трябва да отговаряш на следните изисквания:

  • Името на търговеца и адресът трябва да бъдат ясно посочени и видими на уебсайта.
  • Имейл адрес за връзка с търговеца и/или номер за обслужване на клиенти (за предпочитане безплатен) трябва да бъдат видими на уебсайта

Уебсайтът трябва ясно да предоставя следната информация:

  • Начини и време за доставка
  • Политика за връщане и възстановяване на средства
  • Политика за анулиране на продажби
  • Декларация за поверителност (допустимо използване на информацията за потребителите)
  • Предлаганите продукти и услуги следва да бъдат ясно посочени, с цел да се избегне подвеждащо съдържание
  • Общите разходи, свързани с доставка, боравене и всички съпътстващи такси, трябва да са ясно посочени за картодържателя
  • Валутата на трансакциите трябва да бъде ясно посочена
  • Продължителност на пробния период, ако се предлага такъв, включващ ясно уведомление, че картодържателят ще бъде таксуван, освен ако изрично не отхвърли таксата

Беше ли полезна тази статия?

Не намери това, което търсиш?

Изпрати запитване