Как да приемaш и сторнираш плащания, да възстановиш сума и да издаваш бележка?

myPOS Go 2

Как да приемеш плащане

Натисни произволен бутон (без F1, F2 и Power), за да отидеш на екрана за плащане и въведи сумата на трансакцията. Потвърди със зеления бутон. В зависимост от картата на клиента, постави картата в долния четец, плъзни я по горния четец или задръж картата или смартфона над NFC четеца, за да обработиш плащането.

Как да сторнираш трансакция

Само последното плащане или възстановена трансакция могат да бъдат анулирани. Избери Сторно и потвърди със зеления бутон.

Как да възстановиш сума

Натисни F1 и избери Възстановяване. Въведи сумата за възстановяване и натисни зеления бутон, за да потвърдиш. В зависимост от картата на клиента, постави картата в долния четец, плъзни я по горния четец или задръж картата или смартфона си над NFC четеца, за да обработиш плащането.

Как да издадеш бележка

След като трансакцията бъде одобрена, на екрана на терминала ще се изпише нова опция за изпращане на бележка. Натисни 1 и въведи имейл адреса на клиента, като избереш желаната буква от клавиатурата (съвет: за да въведеш символа ""@"", натисни бутон 1 шест пъти последователно). Електронната бележка ще бъде изпратена автоматично на въведения имейл адрес.
За да изпратиш електронна бележка с SMS, натисни 2 и въведи мобилния номер на клиента.
Натисни 3, за да отмениш издаването на бележка.
myPOS Go 2 е екологичен и безхартиен терминал. Ако искаш да дадеш на клиентите си бележка за трансакцията, използвай една от гореописаните опции - по имейл или на SMS.

myPOS Pro, Carbon

Как да приемеш плащане

Стартирай системното приложение Плащане, като избереш иконата на приложението на началния екран. Въведи сумата на трансакцията и избери Готово. В зависимост от картата на клиента, постави картата в четеца, плъзни я или задръж картата или смартфона над NFC четеца, за да обработиш плащането. Въведи ПИН код, ако е необходимо.

Как да сторнираш трансакция

Само последното плащане или възстановена трансакция могат да бъдат анулирани.
Отиди на приложение Плащане на началния екран и избери Сторно в горния ляв ъгъл. Ще се появят детайли за последната одобрена трансакция. Ако трансакцията е одобрена, избери Бележка, за да принтираш копие за клиента/ търговеца. Ако трансакцията е отхвърлена, автоматично ще бъде принтирана бележка за клиента с причината за отхвърлянето.

Как да възстановиш сума

В приложението Плащане кликни Възстановяване. Въведи сумата за възстановяване и натисни Готово. Постави, плъзни или задръж картата или смартфона над NFC четеца на терминала и въведи код, ако е необходимо. Ако трансакцията е одобрена, кликни меню Бележка, за да видиш екран Бележка. Ако плащането е с Chip & PIN карта, извади картата. Ако трансакцията е отхвърлена, автоматично ще бъде принтирана бележка за клиента с причината за отхвърлянето.

Как да издадеш бележка

След успешна трансакция, в приложението Плащане се показва екранът за Бележка. Избери да принтираш или да изпратиш бележката по имейл или SMS. Ако не желаеш бележка, избери бутон БЕЗ БЕЛЕЖКА в долната част на екрана, за да завършиш трансакцията.

Беше ли полезна тази статия?

Не намери това, което търсиш?

Изпрати запитване