Hur bekräftar jag min identitet?

 • Videoidentifiering

  Nedan följer stegen för denna: Du kommer att kopplas till en av våra myPOS-handläggare som kommer att guida dig genom identifieringen. Handläggaren kommer att be dig ta en bild på ditt ansikte och din ID-handling. Medan samtalet är pågående så kommer d...

  Continue reading
 • Självidentifiering

  Nedan följer stegen: Först blir du ombedd att ange din nationalitet och din typ av ID-handling. Appen kommer be dig godkänna tillgång till geografisk plats. Nu kan du komma igång! När du trycker på “Fortsätt” så kommer appen fråga om tillgång till mikr...

  Continue reading
 • Hur identifierar jag mig själv?

  Onlineidentifieringen är en process med vilken myPOS verifierar sina kunders identitet. Det är en enkel process som du guidas igenom steg för steg. I enlighet med EU:s fjärde direktiv om penningtvätt är alla institutioner som tillhandahåller finansiella...

  Continue reading
 • Är onlineidentifiering populärt?

  Det är det mest innovativa sättet att kontrollera någons identitet, och myPOS är en pionjär inom detta område som ett av de första företagen i Europa att börja använda denna metod.

  Continue reading
 • Hur säker är er onlineidentifieringsprocess?

  Vi har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vår identifieringsprocess inbegriper datakryptering och lagring på säkra servrar i Luxemburg. Endast strikt auktoriserad verifieringspersonal kan komma åt ...

  Continue reading
 • Varför kräver myPOS onlineidentifiering?

  Som registrerad betaltjänstleverantör är myPOS enligt lag skyldiga att verifiera alla handlares identitet. Vår identifieringsprocess online är en avgörande del av vår kundtjänstpolicy och kan inte frångås.

  Continue reading
 • Är onlineidentifieringen en juridisk process?

  Ja. Onlineidentifiering är en ny säkerhetsprocess som håller på att tas i bruk i hela världen. I enlighet med EU:s fjärde direktiv om penningtvätt är alla institutioner som tillhandahåller finansiella tjänster skyldiga att bekräfta en tredje parts ident...

  Continue reading