Vad är den huvudsakliga skillnaden mellan CRS och FATCA?

FATCA och CRS är de facto väldigt likartade och delar många kännetecken, eftersom deras huvudsyfte är att motverka skattefusk och skapa en gemensam standard för informationsutbyte om finansiella konton. CRS har däremot ett mycket bredare omfång. Medan FATCA enbart fokuserar på amerikanska personer, så kräver CRS rapporter om invånare i “CRS-deltagande länder”.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request