Varför måste jag tillhandahålla information om vilken jurisdiktion jag är skattepliktig i?

Under CRS så kräver skattemyndigheterna att finansiella institut som myPOS samlar in och rapporterar information om kundernas konton och skattestatus.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request