Generell säkerhets- & integritetsinformation

myPOS är en korrekt registrerad administratör av personliga uppgifter hos Commission for Personal Data Protection, med nummer 0050022, och alla kunddata insamlas, överförs och handhas i enlighet med de principer som inkorporerats i EC Directive 95/46 angående skydd av personliga uppgifter, och med Data Protection Act, 2002 enligt bulgarisk rätt (och alla förändringar däri). De personliga uppgifter om kunden som tillhandahålls av kunden samt tredje part, såsom t.ex. statliga eller internationella auktoriteter, vilka har kompetensen att förhindra bedrägerier, skyddas i elektronisk form på servrar, insamlade under speciellt framtagna premisser, klass A, med den högsta graden av kommunikationsskydd, säkerhet och kontroll över tillgång.

För att öppna, handha, använda och stänga e-pengakontot och betalningsverktygen associerade med kontot och för att använda tjänsten som tillhandahålls av myPOS, så måste kunden tillhandahålla:

 • Förnamn och efternamn
 • Födelsedatum
 • Födelseort
 • E-postadress
 • Nationalitet
 • Registrerad adress
 • Mobilnummer
 • ID-nummer
 • Typ av ID-handling
 • Utfärdandedatum
 • ID-nummer
 • Utfärdande myndighet
 • eller andra uppgifter som kan komma att efterfrågas

Vidare, för att finansiera kundens konto, så kan kunden välja att tillhandahålla information om sitt kreditkort, debetkort eller annat betalmedel. myPOS kan generera och skicka verifikationskoder till kundens mobilnummer, samt begära att kunden fyller i verifikationskoderna för att bekräfta vissa handlingar. Denna information är nödvändig för myPOS för att kunna behandla transaktioner, utfärda nya lösenord (när tillämpbart) i fall där kunden glömt sitt lösenord, för att skydda kunden, myPOS eller andra kunder hos myPOS från identitetsstöld, kreditkortsbedrägeri, samt för att vid behov kontakta kunden om administrativa angelägenheter om kundens konto.

Utöver detta, så skall all information, fotografier och kopior skickade till myPOS av kunden vid onlineidentifieringen anses vara personliga uppgifter under den betydelse som framgår i relevant lagstiftning och skall behandlas i enlighet med reglerna kring integritetspolicy. Alla personliga uppgifter skall dokumenteras och lagras på säkrade Microsoft cloud space-servrar samt i vårt moln på säkrade servrar och skall behandlas i överensstämmelse med tillämpbara AML/FT och lagar om skydd av personliga uppgifter.

Läs mer om våra policies hos myPOS här.

 

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request