Fel på myPOS-enhet

Fel & meddelanden Felorsak och vidare instruktioner
Fel: XX ‘Kunde inte nå auktoriseringsvärd’ * Se till så att din router inte har några filter eller restriktioner för nätverkstraffiken - din router kräver inte att du ställer in speciella inställningar för TCP/IP-konfiguration på dina nätverksenheter (myPOS kommer att använda enbart standardinställningarna)
* Se till så att nätverkssignalen är stark nog. Signalstyrkan indikeras med en Wi-Fi-signalikon som syns på den övre delen av kortterminalens skärm.
För att koppla upp till en Wi-Fi-router, följ proceduren som beskrivs i "Hur du kopplar upp din enhet med Wi-Fi"-sektionen från användarhandboken som inkluderats i ditt paket.
Felmeddelande "Inget kort hittat i plats 1." på myPOS Combo-enheter, men kortet är redan insatt Vänligen kontrollera om ditt SIM-kort är insatt i rätt kortplats. Din myPOS-enhet har två SIM-kortsplatser. Se till så att du använder SIM-kortsplats 1 (den bakre). Den första tillgängliga SIM-platsen (SIM-kortsplats 2) kommer att vara tom.
Felmeddelande "Nätverksregistreringen misslyckades" Detta betyder att myPOS-enheten inte kunde hitta standardinställningarna för ditt mobila nätverk. Vänligen tryck på den gröna knappen (O) Inställningar för att fylla i dem manuellt. Du kommer att tillfrågas att fylla i APN (Access Point Name för ditt nätverk), användarnamn och lösenord. Du kan normalt hitta denna information hos din teleoperatör eller annorstädes på internet.
Felmeddelande "Enhetsaktivering misslyckades" när aktiveringskoden fylldes i Se till så att aktiveringskoden fylldes i på rätt sätt och försök igen. Ha i åtanke att aktiveringskoden är giltig i 24 timmar. Om din kod har utgått, vänligen generera en ny kod.
Om du fortfarande har problem med aktiveringen, vänligen mejla vårt kundcenter från din registrerade e-postadress. Vi kommer att kontakta dig inom några dagar.
myPOS-enheten aktiverades, men uppdaterinsprocessen misslyckades Vänligen kontrollera din internetuppkoppling och försök igen. Alternativt så kan du ändra anslutningstyp och försöka genomföra uppdateringen igen. Uppdatering efter lyckad aktivering av terminalen är obligatoriskt, så din myPOS-enhet kommer att be dig färdigställa uppdateringen.
En lyckad genomförd transaktion med statusen "Ej färdigställd" i fliken Konton eller fliken Enheter Om din transaktion godkändes och enheten visar ett lyckat meddelande, så visas denna status eftersom bekräftelsen från kortterminalen ännu inte nått systemet. Detta kan bero på att processen eller internetanslutningen avbröts. Nästa gång du genomför en transaktion så kommer din myPOS-enhet att färdigställa den föregående transaktionen först och sedan behandla den nya.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request