Transaktionsfel på myPOS-enheter

Transaktionsfel på myPOS-enheter
Fel & meddelanden Felorsak och vidare instruktioner
Fel: 04 'Fånga kort' * Ta ej emot en betalning med detta kort
* Rekommendera att kunden kontaktar sin kortleverantör; statusen visar kortet som stulet
* Be kunden använda ett annat kort
Fel: 41 'Borttappat kort' * Ta ej emot en betalning med detta kort
* Rekommendera att kunden kontaktar sin kortleverantör, statusen visar kortet som borttappat
Fel: 43 'Stulet kort' * Ta ej emot en betalning med detta kort
* Rekommendera att kunden kontaktar sin kortleverantör, statusen visar kortet som stulet
* Det är inte rekommenderat att fortsätta med försäljningen
Fel: 51 'Otillräckligt saldo' * Ej tillräckligt med saldo på kortet för att täcka betalningen
* Rekommendera att kunden kontaktar sin bank
* Be kunden använda ett annat kort
Fel: 54 'Kort utgånget' Kontrollera utgångsdatumet som är präntat på kortet.
* Datum i framtiden: Försök igen
* Datum tillbaka i tiden: Rekommendera att kunden kontaktar som kortleverantör för att förnya kortet
* Be kunden använda ett annat kort
Fel: 55 'Fel PIN-kod' * Kontrollera med kunden att PIN-koden är korrekt
* Om PIN-koden är rätt så kan det hända att kortleverantören upplever systemstörningar
* Försök genomföra transaktionen igen
Fel: 57 'Transaktion tillåts inte av utfärdare' * Påtala till kunden att transaktionen som han/hon försöker genomföra inte tillåts med kortet
* Be kunden använda ett annat kort
Fel: 58 'Transaktionen tillåts inte på terminalen' * Kortterminalen har blockerats för den transaktion som du försöker genomföra
* Logga in på myPOS-kontot och kontrollera inställningarna
* myPOS-enheterna har möjligheten att begränsas för: 1. Återbetalningar; 2. Annullera transaktioner och 3. Ladda kontantkort ("Top-up")
Fel: 61 'Överskrider uttagsgränsen' Beloppsgränsen (transaktionsbeloppet) för kortet har överskridits.
* Be kunden kontakta utfärdaren av kortet
Fel: 62 'Restrikterat kort' Felmeddelande från kortinnehavarens bank
* Be kunden kontakta kortleverantören
Fel: 63 'Säkerhetsöverträdelse' Säkerhetsöverträdelse
* Rekommendera att kunden kontaktar kortleverantören
Fel: 65 'Överskrider uttagsfrekvensen' Antalsbegränsningen (antalet transaktioner) för kortet har överskridits.
* Be kunden kontakta utfärdaren av kortet
Fel: 75 'PIN-kodsförsök överskridna' PIN-koden för kortet har slagits in felaktigt tre gånger på raken.
* Försök inte genomföra betalningen med kortet igen
* Be kunden att använda ett annat kort
Fel: AF/TR/TR-02/TR-11/CC/EE 'Transaktion nekad' Flertalet orsaker kan finnas:
Kortet togs ut för fort och godkännandeprocessen avbröts
Kortterminalen kunde inte kryptera meddelandet och behandla transaktionen
Korttypen kändes inte igen
Felaktigt PIN-format
Felaktig transaktionsdata
Saknad försäljar- eller terminalinformation
Kortets valuta matchar inte terminalens valuta
Transaktionen godkändes av utfärdaren, men kortet nekar transaktionen
kunden tryckte på en felaktig knapp på terminalen och avbröt transaktionen av misstag
Krypteringsfel
* Gör ett nytt försök att genomföra transaktionen
* Be kunden tillhandahålla ett annat kort
Fel: PE 'Felaktig förautentiseringskod' Den inslagna förautentiseringskoden är ogiltig

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request