Inställningar för myPOS företagskort

Försäljaren har full kontroll över det som görs på varje myPOS-företagskort. myPOS-kontot gör det möjligt att skräddarsy säkerhets- och transaktionsinställningar samt notifieringar för varje kort separat.

Säkerhetsinställningarna gör det möjligt för försäljaren att bestämma vilken typ av transaktioner som kan genomföras med kortet.

Transaktionsinställningarna gör det möjligt för försäljaren att begränsa det maximala belopp som kortet kan användas för att handla med, både per enskild transaktion, samt på en daglig basis, veckobasis, månadsbasis eller årsbasis. Det finns även möjlighet att ändra antalet tillåtna transaktioner dagligen, veckovis, månadsvis och årsvis.

Begränsningarna kan sättas separat för kontantuttag, betalning vid kassa och internetbetalningar.

Med hjälp av notifieringsinställningarna så kan försäljaren välja hur denne vill bli notifierad om aktiviteten på varje kort, och vilka aktiviteter som notifieras.

En ytterligare säkerhetsfunktion gör det möjligt för försäljaren att blockera ett kort närsomhelst.

För att ändra inställningarna för myPOS-företagskorten, gå till Kort-fliken på myPOS-kontot, och klicka sedan på Inställningar. Om fler än ett kort kopplats till kontot, välj det aktuella kortet först.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request