Hur säker är er onlineidentifieringsprocess?

Vi har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vår identifieringsprocess inbegriper datakryptering och lagring på säkra servrar i Luxemburg. Endast strikt auktoriserad verifieringspersonal kan komma åt dina personuppgifter.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request