Är onlineidentifieringen en juridisk process?

Ja. Onlineidentifiering är en ny säkerhetsprocess som håller på att tas i bruk i hela världen. I enlighet med EU:s fjärde direktiv om penningtvätt är alla institutioner som tillhandahåller finansiella tjänster skyldiga att bekräfta en tredje parts identitet innan de ingår ett affärsförhållande.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request