Profil

Genom att klicka på Profil längst uppe öppnar upp en lista med olika undermenyer.

Fliken Mina uppgifter ger en överblick av användarens personliga uppgifter, tillgång till kontot och inloggningshistorik. Man kan även välja önskad autentiseringsmetod.

Fliken Företagsuppgifter gör det möjligt att se och ändra följande uppgifter:

 • Företags telefonnummer
 • Företagets e-post
 • Handelsnamnet kan ändras
 • Leveransadressen kan ändras

Fliken Dokument används för att ladda upp dokument som krävs för att verifiera kontot, och vid behov ladda upp annat som kan behövas.

Fliken Team gör det möjligt att hantera alla användare som är länkade till kontot - man kan lägga till fler användare till kontot, hantera användarnas rättigheter, mm.

 1. En rullgardinsmeny där man kan se de olika användarna i olika kategorier: aktiva, borttagna, blockerade eller alla användare
 2. Blockera eller ta bort användarnas tillgång
  • Att blockera tillgången för en användare är en funktion som kan utnyttjas om en användares tillgång temporärt måste tas bort. Fram tills att användaren avblockerats så kommer användaren att synas under listan med blockerade användare. Man kan senare välja att återställa tillgången eller radera användare helt och hållet
  • Att ta bort tillgången till kontot är permanent och kan inte ångras
 3. Lägg till användare - en ny användare kan skapas genom att klicka på denna knapp, man får då fylla i e-postadressen för den nya användaren och sedan:
  • Fylla i personliga uppgifter för den nya användaren
  • Fyll i inloggningsuppgifter
  • Bestämma tillgången/rättigheterna för användaren

En autentiseringskod kommer att skickas till handlarens nummer för att färdigställa processen.
Om användaren redan existerar, så behöver man inte fylla i ovanstående uppgifter. Istället länkas användarens profil så fort e-postadressen fyllts i.

Fliken Notifieringar ger dig en lista över notifieringar, och Prenumerationer gör det möjligt att prenumerera på de senaste produkterbjudandena och kampanjer, mm.

 

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request