myPOS Go anslutningsinställningar

myPOS Go-enheten kan endast anslutas till internet genom att ett SIM-datakort används. 

Om ett SIM-kort redan är insatt i myPOS Go-enheten kommer den automatiskt att ansluta till internet.

Om handlaren vill att ett annat SIM-kort ska användas ska de steg som beskrivs nedan följas:

STEG 1: Ta bort enhetens bakstycke genom att trycka ned knappen på panelens ovansida och ta ut batteriet. SIM-kortet och SAM-facken ska visualiseras.
STEG 2: Sätt i SIM-kortet i SIM-kortplats 1 (det främre) med den guldfärgade kontaktytan vänd nedåt. Kontrollera att SIM-kortet är isatt i SIM-kortplats 1 (det främre). myPOS Go-enheten fungerar med standardstorleken på SIM-kort och om SIM-kortet är ett micro eller nano behöver en SIM-adapter användas.
STEG 3: Ange PIN-koden för SIM-kortet. Om det mobila nätverket inte identifierades kommer myPOS Go-enheten att visa ett felmeddelande och två alternativ: att försöka igen (X) eller att manuellt ange APN-inställningarna (O) för det mobila nätverket. När den har anslutit till det mobila nätverket kommer myPOS Go att utföra ett test av anslutningen till myPOS-system. Om testet lyckas kommer aktiveringsskärmen att dyka upp; om anslutningstestet inte lyckas kommer myPOS Go-skärmen att visa ett felmeddelande.


https://www.mypos.com/pdf/recources/myPOS-Go-Get-Started-en.pdf?1 – myPOS aan de slag
https://www.mypos.com/pdf/recources/activation-guide-en.pdf?3 – myPOS Go activatie handleiding
https://www.mypos.com/pdf/recources/myPOS-Go-TechSheets-en.pdf?4 myPOS Go technische specificaties
https://www.mypos.com/pdf/recources/myPOS-Go-UserGuide-en.pdf?3 myPOS Go gebruikershandleiding

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request