Varför är mitt kontokort blockerat?

Dina pengar är högst viktiga för oss och vi måste skydda dem! Vi har mycket effektiva automatiserade system för förebyggande av bedrägerier och de kan blockera ditt myPOS-företagskort om en misstänkt transaktion upptäcks. Vi vill skydda dig mot transaktioner som du faktiskt inte gör.

Du bör få ett SMS eller en pushnotis i din myPOS-app som talar om för dig att ditt kort är blockerat på grund av en misstänkt transaktion. Notisen ger dig instruktioner vad du ska göra.

Om du inte har fått någon notis kontaktar du oss via din registrerade e-postadress eller ringer oss för att bekräfta transaktionerna och vi kommer att avblockera ditt kort.

I vissa fall kan ditt myPOS-företagskort blockeras eftersom ditt konto är blockerat.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request