Hur tar man emot och annullerar en transaktion, gör återbetalningar och skickar kvitton?

Hur man tar emot betalningar

Tryck på valfri knapp (förutom F1, F2 och startknappen) för att gå till betalningsskärmen och slå in beloppet för transaktionen. Bekräfta med grön knapp . Beroende på kundens kort så får man sätta in kortet i chipläsaren, dra kortet i magnetläsaren, eller hålla kortet ovanför NFC-läsaren, för att genomföra betalningen.

Hur man annullerar en transaktion

Enbart den senaste betalningen eller återbetalningen som genomförts kan annulleras. Tryck på F1. Välj Sista transaktionen void, och bekräfta med grön knapp .

Hur man gör en återbetalning

Tryck på F1 och välj Återbetalning. Fyll i beloppet för återbetalningen och tryck på grön knapp för att bekräfta. Beroende på kundens kort så får man sätta in kortet i chipläsaren, dra kortet i magnetläsaren, eller hålla kortet ovanför NFC-läsaren, för att genomföra betalningen.

Hur man skickar ett kvitto

Efter att en transaktion har godkänts kommer ett nytt alternativ för kvittobekräftelse att visas på enhetens skärm. Tryck på 1 och ange kundens e-postadress genom att hålla in knappen tills önskad bokstav är vald (tips: för att ange symbolen ”@” med knappsatsen, tryck 1 sex gånger i följd.) Ett e-kvitto kommer automatiskt att skickas till den angivna e-postadressen.
För att skicka e-kvitto via SMS, tryck på 2 och skriv in kundens mobiltelefonnummer.
Tryck på 3 för att avbryta utskick av kvitto.
Ha i åtanke att myPOS Go 2 är miljövänlig och inte har någon kvittoskrivare. Om du vill ge ett kvitto till kunden, använd något av ovan beskrivna alternativ – e-post eller SMS.

myPOS Pro, Carbon

Hur man tar emot betalningar

Starta den förinstallerade Payment-appen genom att trycka på ikonen på hemskärmen. Fyll i beloppet för transaktionen och tryck på Färdig. Beroende på kundens kort så får man sätta in kortet i chipläsaren, dra kortet i magnetläsaren eller hålla kortet eller mobilen ovanför NFC-läsaren för att slutföra sin betalning.

Fyll i PIN-kod vid behov.

Hur man annullerar en transaktion

Enbart den senaste betalningen eller återbetalningen kan annulleras..
I Payment-appen, tryck på Sista transaktionen void i appens meny upp i det vänstra hörnet. Uppgifter om den senaste transaktionen visas. Tryck sedan på Bekräfta för att fortsätta. Om transaktionen godtogs, tryck på Kvitto för att printa ett kundkvitto eller försäljarkvitto. Om transaktionen nekades, så kommer ett kundkvitto automatiskt att printas med orsaken.

Hur man gör en återbetalning

I Payment-appen, tryck på Återbetalning. Fyll i beloppet för återbetalningen och tryck på Färdig. Sätt i kortet, svep det eller håll det ovanför NFC-läsaren, och fyll i PIN-koden om det behövs. Om transaktionen godkänns så kan du trycka på Kvitto för att gå till Kvitto-skärmen. Om betalningen skedde med chip & PIN så kan du dra ut kortet. Om transaktionen nekades så printas automatiskt ett kundkvitto med orsaken till nekandet.

Hur man skickar ett kvitto

Efter lyckad transaktion i Payment-appen så visas Kvitto-skärmen. Välj om du vill printa eller skicka ett kvitto via e-post eller SMS. Om du inte vill ha ett kvitto, tryck på INGET KVITTO längst ned på skärmen för att färdigställa transaktionen.

Var denna artikel till hjälp?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request