Czy pieniądze elektroniczne znajdujący się na moim koncie jest objęty jakimkolwiek systemem rekompensat?

myPOS Rachunki z pieniędzmi elektronicznymi nie są objęte standardowymi unijnymi lub brytyjskimi systemami rekompensat (takimi jak Financial Services Compensation Scheme [FSCS] w Wielkiej Brytanii), które mają zastosowanie do rachunków bankowych i są dostępne dla klientów banków, ale nie dla klientów instytucji płatniczych. Dzieje się tak dlatego, że pieniądz elektroniczny emitowany przez myPOS nie kwalifikuje się jako depozyt lub usługa inwestycyjna, a w rezultacie użytkownik nie jest chroniony przez żadne systemy rekompensat dla deponentów.

Jednakże, jako instytucja zajmująca się pieniędzmi elektronicznymi myPOS utrzymuje wszystkie pieniądze klientów oddzielnie na wyznaczonych, zabezpieczonych kontach, które są założone i działają zgodnie z określonymi wymogami organów regulacyjnych. myPOS posiada te rachunki w uprawnionych bankach, które są również zatwierdzone przez organy regulacyjne. Przeznaczenie, struktura i działanie tych kont zapewnia ważną ochronę dla użytkowników, gwarantując, że ich pieniądze są bezpieczne i łatwo dostępne.

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request