Informacje ogólne o bezpieczeństwie i prywatności

Spółka myPOS jest należycie zarejestrowana jako administrator danych osobowych w Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych pod numerem 0050022, i wszystkie dane klientów są gromadzone, przekazywane oraz przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi dyrektywą WE 95/46 w sprawie ochrony danych osobowych oraz bułgarską Ustawą o ochronie danych osobowych z 2002 r. (z wszelkimi zmianami). Dane osobowe dotyczące Klienta przekazywane przez niego, jak również przez strony trzecie, takie jak urzędy państwowe i międzynarodowe, właściwe do działania w zakresie zapobiegania oszustwom, są przechowywane w formie elektronicznej na serwerach znajdujących się w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach klasy A o najwyższym poziomie komunikacji, bezpieczeństwa i kontroli dostępu.

Aby otworzyć, utrzymywać, używać i zamknąć konto e-Money oraz instrumenty płatnicze związane z tym kontem, a także aby korzystać z usług świadczonych przez myPOS, Klient musi podać

 • Imię i nazwisko
 • Datę urodzenia
 • Miejsce urodzenia
 • Adres e-mail
 • Narodowość
 • Zarejestrowany adres
 • Numer telefonu komórkowego
 • Dokument tożsamości
 • Rodzaj dokumentu tożsamości
 • Datę wydania
 • Numer dokumentu tożsamości
 • Organ wydający
 • lub inne informacje, które mogą być wymagane

W celu zasilenia konta Klienta, Klient może ponadto zdecydować się na podanie informacji o swojej karcie kredytowej, karcie debetowej lub innym instrumencie płatniczym. myPOS może generować i wysyłać kody weryfikacyjne na numer telefonu komórkowego Klienta, a także prosić o podanie ich w celu zatwierdzenia pewnych czynności. Informacje te są niezbędne dla myPOS do przetworzenia transakcji, utworzenia nowego hasła (jeśli jest wymagane) w przypadku zapomnienia bądź zagubienia go przez Klienta, ochrony Klienta, myPOS lub innych klientów myPOS przed kradzieżą tożsamości lub fałszowaniem kart kredytowych oraz kontaktowania się ze Klientem, gdyby powstała taka potrzeba w związku z prowadzeniem konta.

Ponadto wszystkie informacje, zdjęcia i kopie przekazane myPOS przez Klienta podczas identyfikacji online uważane są za dane osobowe w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa i traktowane zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności. Wszystkie dane osobowe są rejestrowane i przechowywane w zabezpieczonej chmurze Microsoft oraz w naszej chmurze znajdującej się na zabezpieczonym serwerze, i będą traktowane zgodnie z odpowiednimi przepisami AML/FT oraz prawem dotyczącym ochrony danych osobowych.

Przeczytaj więcej na temat polityki myPOS tutaj.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request