Jakie są ogólne wymagania dla stron internetowych, które chciałyby zintegrować rozwiązania płatności online myPOS?

Pamiętaj, że aby zakwalifikować się do korzystania z naszych usług płatności online, musisz spełnić poniższe wymagania:

  • Nazwisko i adres sprzedawcy muszą być wyraźnie widoczne na stronie.
  • Kontaktowy adres e-mail sprzedawcy i/lub numer telefonu do biura obsługi klienta (najlepiej bezpłatny) powinny być widoczne na stronie.

Musisz wyraźnie podać następujące informacje:

  • Metody i terminy dostaw
  • Politykę zwrotów
  • Politykę anulowania zamówień
  • Oświadczenia o ochronie prywatności (dozwolonym użytku danych konsumenta)
  • Oferowane produkty i usługi muszą być opisane w sposób jasny i niewprowadzający w błąd
  • Posiadacz karty powinien mieć łatwy dostęp do informacji o wszystkich kosztach, łącznie z dostawą, obsługą i podatkami
  • Waluta transakcji powinna być jasno określona
  • Długość okresu próbnego, jeśli dotyczy, w tym wyraźna informacja, że posiadacz karty poniesie opłatę, o ile nie zgłosi wyraźnego sprzeciwu

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request