Aplikacja mobilna myPOS nawigacja iOS

Otwórz aplikację myPOS i zaloguj się przy użyciu adresu poczty elektronicznej i 4-cyfrowego kodu wybranego podczas pierwszej instalacji aplikacji lub
Na ekranie głównym wyświetlane są przyciski szybkiego dostępu:
1. Wykonaj przelew – umożliwia przelewy bankowe lub wysyłanie pieniędzy do innego użytkownika myPOS. Sprzedawca może wybrać konto bankowe, z którego wysyłane są pieniądze
2. Wyślij żądanie zapłaty – umożliwia wysłanie żądania zapłaty na adres skrzynki elektronicznej lub numer telefonu komórkowego
Naciskając przycisk „+”, klient może dodać więcej przycisków szybkiego dostępu w następujący sposób:
Przelew salda – umożliwia natychmiastowe i bezpłatne przelewy między własnymi kontami klienta. Jeśli waluty kont z numerami IBAN są różne, zostanie zastosowane przewalutowanie. Kurs wymiany zostanie skumulowany przed wykonaniem płatności. Kursy są aktualizowane codziennie i są widoczne na koncie myPOS lub bezpośrednio na stronie https://www.mypos.eu/en/currency-exchange-rates.
Doładowanie – umożliwia doładowanie lub zakup czasu do wykorzystania na różne przedpłacone usługi mobilne na całym świecie. Doładowanie myPOS może być używane przez każdą firmę, a system myPOS ma połączenia z 779 operatorami komórkowymi w ponad 141 krajach na świecie!
Opcja wirtualnego terminala MO/TO – jeśli usługa została włączona, umożliwia pobieranie płatności MO/TO i generuje cyfrowy paragon. Jeśli usługa nie jest aktywna, dostępny jest formularz wniosku o aktywację
Pod przyciskami można znaleźć listę skonsolidowanych transakcji dla kont pieniądza elektronicznego we wszystkich walutach. Z tego miejsca sprzedawca może wyszukać konkretną transakcję i wyświetlić jej dane. Dostępna jest również opcja ponownego wysłania cyfrowego potwierdzenia płatności lub zwrotu pieniędzy.

Dostępne są następujące opcje menu:
Sprzedaż – wyświetlanie wszystkich sprzedaży dokonanych za pomocą funkcji Kasa lub myPOS Online
Urządzenia – wyświetlanie wszystkich urządzeń powiązanych z kontem myPOS, a także dodatkowe informacje dla każdego urządzenia:
o transakcje i wstępne autoryzacje dokonane za pomocą urządzenia – wizualizowane w formie listy transakcji z opcją wyboru każdej transakcji lub więcej szczegółów
o przycisk aktywności pokazuje cały wolumen transakcji w wybranym okresie czasu
o przycisk ustawień – opcja zablokowania lub aktywacji urządzenia, a także szczegóły i specyfikacje urządzenia. Umożliwia również zmianę deskryptora rozliczeniowego i konta rozliczeniowego.
Karty – wyświetlanie wszystkich kart powiązanych z kontem myPOS. Dla każdej karty dostępne są dodatkowe informacje o:
o dokładnych danych karty i transakcjach dokonanych przy jej użyciu –- wizualizowane w formie listy transakcji z opcją wyboru każdej transakcji lub większej liczby danych
o przycisk Aktywność pokazuje cały wolumen transakcji kartą w wybranym okresie
o przycisk umożliwiający zablokowanie/odblokowanie karty
o przycisk Ustawienia – możliwość aktywacji lub dezaktywacji karty, zezwalania lub zabraniania transakcji w punkcie sprzedaży, wypłat gotówki z bankomatów, transakcji internetowych i transakcji międzynarodowych, wyświetlania i ustawiania limitów wydatków, a także bieżących powiadomień karty i możliwość ich zmiany
Więcej
*Sprzedaż
Produkty – wyświetlanie wszystkich dodanych produktów, kategorii i rabatów
Klienci – wyświetlanie wszystkich dodanych klientów, wybieranie danych konkretnego klienta, sprawdzanie wszystkich transakcji sprzedaży i zamówień dokonanych przez wybranego klienta
Faktury – wyświetlanie wszystkich wystawionych faktur według tygodni, miesięcy lub lat, zmiana planu subskrypcji lub utworzenie nowej faktury
Doładowanie mobilne – wykonanie nowej transakcji doładowania i wyświetlanie wszystkich wykonanych transakcji
*Konto sprzedawcy
Konta – wizualizacja na pulpicie bieżącego salda każdego konta powiązanego z kontem myPOS, ustawienia danych każdego konta i informacje o finansowaniu, a także przycisk dodawania nowego konta
Beneficjenci – wyświetlanie wszystkich dodanych beneficjentów, zarówno indywidualnych, jak i firmowych, wyszukiwanie konkretnego beneficjenta, aktywacja lub dezaktywacja wybranego beneficjenta, edycja wprowadzonych danych, a także przycisk dodawania nowego beneficjenta
*Przyjmij płatność

o Żądanie zapłaty – wizualizacja na pulpicie wszystkich przyjętych płatności za pośrednictwem funkcji w ujęciu tygodniowym, miesięcznym lub rocznym, inicjowanie nowego żądania zapłaty, wyświetlanie szczegółów transakcji, statusu żądania zapłaty, ponowne wykonanie lub wysłanie przypomnienia. Jest to innowacyjna funkcja płatności internetowych, która umożliwia klientowi natychmiastowe otrzymywanie płatności w trybie zdalnym.
o Wirtualny terminal – wizualizacja pulpitu wszystkich przyjętych płatności za pośrednictwem funkcji w ujęciu tygodniowym, miesięcznym lub rocznym, inicjowanie nowej transakcji MO/TO, wyświetlanie szczegółów transakcji,
*Kampanie
Ustawienia – zmiana opcji kodu dostępu i włączanie/wyłączanie logowania za pomocą TouchID
Uwierzytelnianie – postępowanie zgodnie z krokami uwierzytelniania offline
Dokumenty – wyświetlanie wszystkich przesłanych dokumentów, a także przycisk umożliwiający przesłanie nowego
Kwestie prawne – wszystkie umowy prawne, umowa handlowa, polityka zwrotów, polityka prywatności, umowa licencyjna myPOS Mobile i sekcja opłat
Alerty – historia wszystkich otrzymanych żądań uwierzytelnienia, przycisk ustawień umożliwiający włączanie i wyłączanie powiadomień push, powiadomień pocztą elektroniczną i powiadomień SMS
Powiadomienia – historia wszystkich otrzymanych powiadomień, przycisk ustawień umożliwiający włączanie i wyłączanie powiadomień marketingowych, promocji i aktualizacji produktów
Dane osobowe – opcja blokowania i aktywowania całego konta myPOS przez właściciela, firmę i dane kontaktowe
Oceń nas – link do strony recenzji w App Store, na której klient może ocenić aplikację, dodając recenzję od 1 do 5 gwiazdek
Wsparcie – możliwość bezpośredniego zainicjowania wiadomości elektronicznej i połączenia telefonicznego

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request