Aplikacja mobilna myPOS nawigacja Android

Otwórz aplikację myPOS i zaloguj się przy użyciu adresu poczty elektronicznej i 4-cyfrowego kodu wybranego podczas pierwszej instalacji aplikacji lub

Na ekranie głównym wyświetlane są przyciski szybkiego dostępu:

Wykonaj przelew – umożliwia wykonywanie przelewów bankowych lub wysyłanie pieniędzy do innego użytkownika myPOS; sprzedawca może wybrać konto bankowe, z którego wysyłane są pieniądze
Wyślij żądanie zapłaty – umożliwia wysłanie żądania zapłaty na adres skrzynki elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

Naciskając przycisk „+”, klient może dodać więcej przycisków szybkiego dostępu, jak poniżej:

Przelew salda – umożliwia natychmiastowe i bezpłatne przelewy między własnymi kontami klienta. Jeśli waluty kont z numerami IBAN są różne, zostanie zastosowane przewalutowanie. Kurs wymiany zostanie skumulowany przed wykonaniem płatności. Kursy są aktualizowane codziennie i są widoczne na koncie myPOS lub bezpośrednio na stronie https://www.mypos.eu/en/currency-exchange-rates. 
Doładowanie – umożliwia doładowanie lub zakup czasu do wykorzystania na różne przedpłacone usługi mobilne na całym świecie. Doładowanie myPOS może być używane przez każdą firmę, a system myPOS ma połączenia z 779 operatorami komórkowymi w ponad 141 krajach na świecie!
Opcja wirtualnego terminala MO/TO – jeśli usługa została włączona, umożliwia pobieranie płatności MO/TO i generuje cyfrowy paragon. Jeśli usługa nie jest aktywowana, dostępny jest formularz wniosku o aktywację
Faktura – funkcjonalność została zaprojektowana w celu optymalizacji czasu i wydatków klienta poprzez rezygnację z inwestowania w inne oprogramowanie do fakturowania i obsługi zapasów. Fakturowanie jest dostępne w 3 planach subskrypcji – bezpłatnym, rocznym bez ograniczeń i miesięcznym bez ograniczeń. Może być używany do tworzenia listy pozycji, klientów, rabatów itp. i może być wysyłany do klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS, wygenerowanego linku, LinkedIn, Viber, WhatsApp i Messenger. 

Pod przyciskami można znaleźć listę skonsolidowanych transakcji dla kont pieniądza elektronicznego we wszystkich walutach. Z tego miejsca sprzedawca może wyszukać konkretną transakcję i wyświetlić jej dane. Dostępna jest również opcja ponownego wysłania cyfrowego potwierdzenia płatności lub zwrotu pieniędzy.


Dostępne są następujące opcje menu:

Sprzedaż – wyświetlanie wszystkich transakcji sprzedaży dokonanej za pomocą Kasy lub funkcjonalności myPOS Online (fiskalne – tylko dla klientów BG)
Urządzenia – wyświetlanie wszystkich urządzeń powiązanych z kontem myPOS, a także dodatkowe informacje dla każdego urządzenia:
transakcje i wstępne autoryzacje dokonane za pomocą urządzenia – wizualizowane w formie listy transakcji z opcją wyboru każdej transakcji lub więcej szczegółów
przycisk Aktywność pokazuje cały wolumen transakcji w wybranym okresie
przycisk Ustawienia – opcja blokowania lub aktywacji urządzenia, a także dane i specyfikacje urządzenia. Umożliwia również zmianę deskryptora rozliczeniowego i konta rozliczeniowego.
Karty – wyświetlanie wszystkich kart powiązanych z kontem myPOS. Dla każdej karty dostępne są dodatkowe informacje o:
pełnych danych karty i transakcjach dokonanych kartą – wizualizowane w formie listy transakcji z opcją wyboru każdej transakcji lub więcej szczegółów
przycisk Aktywność pokazuje cały wolumen transakcji kartą w wybranym okresie
przycisk umożliwiający opcję zablokowania/odblokowania karty
przycisk Ustawienia – opcja aktywacji lub dezaktywacji karty, zezwalania lub zabraniania transakcji POS, wypłat gotówki z bankomatów, transakcji internetowych i transakcji międzynarodowych, wyświetlania i ustawiania limitów wydatków, a także bieżących powiadomień karty i opcji ich zmiany
Więcej

*Sprzedaż

Zamówienia – wyświetlanie wszystkich zamówień i ich statusów otrzymanych za pośrednictwem utworzonej strony internetowej, wyszukiwanie konkretnego zamówienia i filtrowanie ich w określonym przedziale czasowym
Produkty – wyświetlanie wszystkich dodanych produktów, kategorii i rabatów
Klienci – wyświetlanie wszystkich dodanych klientów, wybieranie danych konkretnego klienta, sprawdzanie wszystkich transakcji sprzedaży i zamówień dokonanych przez wybranego klienta
Faktura – wyświetlanie wszystkich wystawionych faktur według tygodni, miesięcy lub lat, zmiana planu subskrypcji lub utworzenie nowej faktury
Nazwy domen – wybór i zakup domeny dla sklepu internetowego myPOS z podaniem preferowanej domeny
Doładowanie – wykonanie nowej transakcji doładowania i wyświetlanie wszystkich wykonanych transakcji.

*Sklepy

myPOS Online – wyświetlanie wszystkich utworzonych sklepów myPOS Online i sprawdzanie wszystkich powiązanych z nimi transakcji sprzedaży, zamówień, produktów i klientów, wyświetlanie szczegółów sklepu, projektu, ustawień zamówień, ustawień dostawy, metod płatności, warunków świadczenia usług lub tworzenie nowego sklepu myPOS Online
Kasy – wyświetlanie wszystkich transakcji zaakceptowanych na zintegrowanej stronie internetowej, wyszukiwanie konkretnej transakcji i wyświetlanie jej szczegółów lub inicjowanie zwrotu pieniędzy.

*Konto sprzedawcy

Konta – wizualizacja na pulpicie bieżącego salda każdego konta powiązanego z kontem myPOS, ustawienia danych każdego konta i informacje o finansowaniu, a także przycisk dodawania nowego konta
Beneficjenci – wyświetlanie wszystkich dodanych beneficjentów, zarówno indywidualnych, jak i firmowych, wyszukiwanie konkretnego beneficjenta, aktywowanie lub dezaktywowanie wybranego beneficjenta, edytowanie wprowadzonych danych, a także przycisk dodawania nowego beneficjenta.

*Pobierz płatność

Znacznik zapłaty – wizualizacja pulpitu wszystkich zaakceptowanych płatności za pośrednictwem funkcjonalności, wyświetlanie szczegółów transakcji, wysyłanie nowego znacznika płatności lub inicjowanie zwrotu. Jest to strona internetowa z unikalnym adresem sprzedawcy, na której klient może zapłacić, wypełniając tylko kilka danych płatności. Nie ma potrzeby generowania wielu nowych żądań, jest ono tworzone raz i udostępniane klientom, aby każdy mógł zapłacić tyle razy, ile potrzeba.
Żądanie zapłaty – wizualizacja na pulpicie wszystkich zaakceptowanych płatności za pośrednictwem funkcji w ujęciu tygodniowym, miesięcznym lub rocznym, inicjowanie nowego żądania zapłaty, wyświetlanie szczegółów transakcji, statusu żądania zapłaty, ponowne jego wykonanie lub wysłanie przypomnienia. Jest to innowacyjna funkcja płatności internetowych, która umożliwia klientowi natychmiastowe otrzymywanie płatności w trybie zdalnym.
Wirtualny terminal – wizualizacja na pulpicie wszystkich przyjętych płatności za pośrednictwem funkcji w ujęciu tygodniowym, miesięcznym lub rocznym, inicjowanie nowych transakcji MO/TO, wyświetlanie szczegółów transakcji, dokonywanie zwrotu lub generowanie cyfrowego pokwitowania.

* Kampanie

Poleć firmę – link, który można udostępnić za pośrednictwem wiadomości SMS, Gmail, Facebook LinkedIn, Twitter, Viber, WhatsApp lub bezpośrednio skopiować i wysłać za pomocą ulubionej metody klienta. Po kliknięciu linku polecającego, wypełnieniu formularza rejestracji i zakupie pierwszego terminala płatniczego w sklepie myPOS Online, zostanie zastosowany rabat. Pozostaje już tylko przejść przez weryfikację, aktywować urządzenie i cieszyć się pełnym zakresem usług myPOS. Wykonując opisane kroki, sprzedawca otrzyma również bonus. 

      * Ogólne 

Ustawienia – opcja zmiany hasła, włączenie/wyłączenie odcisku palca, a także ustawienia wizualizacji salda na ekranie głównym, szybki dostęp do ustawień od 2 do 5 operacji, możliwość zmiany kolejności za pomocą przeciągania i upuszczania
Uwierzytelnianie – postępowanie zgodnie z krokami uwierzytelniania offline
Dokumenty – wyświetlanie wszystkich przesłanych dokumentów, a także przycisk umożliwiający przesłanie nowego
Kwestie prawne – wszystkie umowy prawne, umowa handlowa, polityka zwrotów, polityka prywatności, umowa licencyjna myPOS Mobile i sekcja opłat
Powiadomienia – historia wszystkich otrzymanych powiadomień, przycisk ustawień umożliwiający przesyłanie powiadomień o charakterze marketingowym,
Alerty – historia wszystkich otrzymanych żądań uwierzytelnienia, przycisk ustawień umożliwiający włączanie i wyłączanie powiadomień push, powiadomień pocztą elektroniczną, powiadomień SMS
Profil – opcja blokowania i aktywowania całego konta myPOS przez właściciela, firmę i dane osobowe
Oceń nas – bezpośrednie przejście do strony z recenzjami w sklepie z aplikacjami, na której klient może ocenić aplikację, dodając od 1 do 5 gwiazdek
Wylogowanie

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request