Jakie informacje/dane z mojego telefonu są wymagane do korzystania z myPOS Glass?

Jako zarejestrowana i licencjonowana instytucja mamy obowiązek przestrzegać prawidłowych procedur wdrażania nowych sprzedawców. Aby aplikacja myPOS Glass działała poprawnie, podczas rejestracji aplikacja poprosi Cię o zapewnienie dostępu do trzech zestawów danych z Twojego smartfona z systemem Android:

  • Zdjęcia, multimedia oraz pliki: dane te są potrzebne do dokładnej identyfikacji i weryfikacji konta, zwłaszcza jeśli nie masz jeszcze konta w myPOS.
  • Twórz połączenia i nimi zarządzaj: informacje te są potrzebne do prawidłowej identyfikacji konta. W niektórych przypadkach będzie konieczne zainicjowanie procesu identyfikacji online, zwłaszcza gdy nie masz jeszcze konta w myPOS.
  • Lokalizacja urządzenia: wykorzystuje się ją do poprawnego przetwarzania płatności. Usługa myPOS jest związana z terenem EOG i na nim licencjonowana, a naszym obowiązkiem jest zapewnienie, aby Twoje urządzenie i zakres Twojej działalności znajdowały się na terenie EOG.

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request