Ustawienia łączności myPOS Go

Urządzenie myPOS Go można podłączyć do Internetu tylko przy użyciu karty SIM Data Card. 

Jeśli karta SIM jest już włożona do myPOS Go, urządzenie automatycznie połączy się z Internetem.

Jeśli sprzedawca chce użyć innej karty SIM, należy wykonać kroki opisane poniżej.

ETAP 1. Zdejmij tylną pokrywę urządzenia, naciskając przycisk na górze panelu i wyjmij baterię. Komory karty SIM i SAM powinny być widoczne.
ETAP 2. Włóż kartę SIM do gniazda karty SIM 1 (przedniego) złotą powierzchnią styku skierowaną w dół. Upewnij się, że karta SIM jest włożona do gniazda SIM 1 (przedniego). Urządzenie myPOS Go współpracuje ze standardowym rozmiarem karty SIM, a jeśli karta SIM ma rozmiar micro lub nano, należy użyć adaptera SIM.
ETAP 3. Wprowadź kod PIN karty SIM. Jeśli sieć komórkowa nie została rozpoznana, urządzenie myPOS Go wyświetli komunikat o błędzie i dwie opcje: spróbuj ponownie (X) lub ręcznie wprowadź ustawienia APN (O) sieci komórkowej. Po nawiązaniu połączenia z siecią komórkową urządzenie myPOS Go przeprowadzi test połączenia z systemem myPOS. Jeśli test się powiedzie, pojawi się ekran aktywacji; jeśli test połączenia się nie powiedzie, na ekranie myPOS Go zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

https://www.mypos.com/pdf/recources/myPOS-Go-Get-Started-en.pdf?1 – myPOS aan de slag
https://www.mypos.com/pdf/recources/activation-guide-en.pdf?3 – myPOS Go activatie handleiding
https://www.mypos.com/pdf/recources/myPOS-Go-TechSheets-en.pdf?4 myPOS Go technische specificaties
https://www.mypos.com/pdf/recources/myPOS-Go-UserGuide-en.pdf?3 myPOS Go gebruikershandleiding

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request