Informacje o myPOS

myPOS powstał w oparciu o przekonanie, że przedsiębiorstwa każdego rodzaju oraz rozmiaru powinny mieć możliwość polegania na innowacyjnych i niedrogich rozwiązaniach płatniczych. Działający we wszystkich krajach EOG myPOS jest dostępny w 19 językach i oferuje klientowi wsparcie w języku angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, rumuńskim, greckim, niemieckim, węgierskim i bułgarskim. myPOS oferuje każde rozwiązanie płatnicze, którego firma może potrzebować - internetowe konto pieniądza elektronicznego dla sprzedawcy z nadanymi wielowalutowymi numerami IBAN, urządzenia do mobilnych kart kredytowych, karta biznesowa, łatwe do zintegrowania narzędzia e-commerce i wiele innych.

Konto myPOS przeznaczone jest na e-pieniądze i pozwala sprzedawcom przyjmować płatności przez wszystkie kanały elektroniczne: POS, online oraz mobilny. Płatności są natychmiast dostępne na koncie, a funkcja wielowalutowa pozwala sprzedawcy przyjmować i dokonywać płatności w 14 różnych walutach. Konto myPOS ma określoną walutę podstawową, a dla każdej następnej otwierane jest oddzielne subkonto. Każde subkonto ma swój IBAN.

Dodatkową cechą konta myPOS jest to, że może mieć kilku użytkowników. Sprzedawca, jako posiadacz konta, może zapewnić dostęp tylu użytkownikom, ile potrzeba do prowadzenia działalności. Posiadacz konta ma przy tym pełną kontrolę nad dostępem owych dodatkowych użytkowników i może dostęp ten zablokować albo ograniczyć do tylko pewnych funkcji.

Konto myPOS umożliwia ponadto przekazywanie środków pomiędzy kontami, w tej samej lub w innych walutach, a także dokonywać płatności na konta innych użytkowników myPOS czy do dowolnego banku na całym świecie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request