Kim jest rzeczywisty beneficjent i dlaczego potrzebne są dane dotyczące właścicieli firmy?

Właściciel firmy (zwany także rzeczywistym beneficjentem) to osoba fizyczna lub podmiot, który posiada (pośrednio lub bezpośrednio) lub kontroluje firmę.

Musimy sprawdzić tożsamość każdego rzeczywistego beneficjenta firmy, który kontroluje ponad 25% działalności (rzeczywiści beneficjenci, kopie oficjalnego dokumentu tożsamości lub paszporty i dokumenty potwierdzające adres zameldowania, jeśli nie widnieje na dokumencie tożsamości lub paszporcie)

Dlaczego? To proste - jest to kwestia regulacyjna, która pozwala nam zapewnić, że myPOS to bezpieczne miejsce wolne od oszustów, osób piorących brudne pieniądze itp.

Jeśli więc chcesz zarejestrować konto myPOS dla firmy i korzystać z usług myPOS, jedną z rzeczy, które należy zrobić po identyfikacji online, jest przesłanie kopii ważnego dokumentu tożsamości wydawanego przez rząd lub paszportu ze zdjęciem dla każdego beneficjenta rzeczywistego, który kontroluje ponad 25% jej działalności (nie akceptujemy prawa jazdy jako oficjalnego dokumentu tożsamości; prawo jazdy może stanowić jedynie dokument dodatkowy do identyfikacji tożsamości).

W niektórych przypadkach, w zależności od poziomu ryzyka i gdy adres zameldowania właściciela firmy nie jest widoczny na dowodzie tożsamości lub paszporcie, a my nie możemy uzyskać pełnego adresu z innych dokumentów z niezależnego źródła, np. z rejestru handlowego, możemy poprosić o dowód zameldowania rzeczywistego beneficjenta, który kontroluje ponad 25% działalności firmy. Lista akceptowanych dokumentów znajduje się tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request