Algemene informatie over de Veiligheid & Privacy

myPOS is geregistreerd als beheerder van persoonsgegevens bij de Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens onder nummer 0050022 en alle klantgegevens worden verzameld, overgedragen en bijgehouden in overeenstemming met de regels die zijn opgenomen in de richtlijn 95/46 van de Europese Gemeenschap inzake de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de klant die door zowel de klant als door externe partijen zoals nationale en internationale autoriteiten, die bevoegd zijn op het gebied van preventie van fraude, worden in elektronische vorm op servers bewaard, die zijn samengebracht in speciaal ontworpen gebouwen van de klasse A met het hoogste niveau van communicatiebereik, beveiliging en controle van de toegang.

Om de elektronische geldrekening en andere betaalinstrumenten, die aan de account zijn gekoppeld te openen, bijhouden, gebruiken en sluiten en om de dienst geleverd door myPOS te gebruiken, is de klant verplicht onderstaande gegevens te verstrekken:

 • Voornaam en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • E-mailadres
 • Nationaliteit
 • Woonadres
 • Mobiel telefoonnummer
 • Identiteitsbewijs
 • Type identiteitsdocument
 • Afgiftedatum
 • ID-nummer
 • Afgifte-instantie
 • of andere gegevens die kunnen worden gevraagd

Voor de bijschrijvingen op het account van de klant, kan de klant ervoor kiezen om informatie te verstrekken over zijn creditcard, pinpas of een ander betaalinstrument. myPOS kan verificatiecodes genereren en versturen naar het mobiele telefoonnummer van de klant, alsmede de klant verzoeken deze codes als bevestiging van bepaalde transacties in te voeren. Deze vereiste informatie is nodig voor myPOS om transacties te verwerken, nieuwe wachtwoorden af te geven (indien nodig) als de klant zijn/haat wachtwoord vergeet of verliest, om de klant. myPOS of andere klanten van myPOS te beschermen tegen identiteitsdiefstal, creditcard fraude alsmede om contact met de klant op te nemen indien de noodzaak zich voordoet bij het beheer van de account van de klant.

Daarnaast worden alle gegevens, foto’s en kopieën die door de klant in een online-identificatie aan myPOS worden overgedragen, beschouwd als persoonlijke informatie in de zin van de toepasselijke wetgeving en zal worden behandeld in overeenstemming met de voorschriften van dit privacybeleid. Alle persoonlijke informatie wordt opgeslagen en bewaard in de beveiligde Microsoft cloud en op onze eigen cloud op beveiligde servers en wordt behandeld in overeenstemming met de toepasselijke AML/FT en wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Lees meer over het beleid van myPOS hier.

Was dit artikel nuttig?

Niet gevonden waar je naar zocht?

Dien een aanvraag in