Apparaatgarantie en garantieserviceplannen

Het product, inclusief het myPOS-apparaat en de zakelijke myPOS-kaart ("het product"), valt niet onder de consumentenwetgeving, met inbegrip van EG-richtlijnen over consumentenbescherming en verkoop op afstand.​ Dit product is niet bestemd voor consumenten, dat wil zeggen elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn vak, bedrijf, ambacht of beroep vallen. Dit product is kenmerkend voor financiële diensten en is alleen bestemd voor het accepteren van betalingen voor diensten of goederen die worden aangeboden door natuurlijke of rechtspersonen met een legale bedrijfsactiviteit, handelend als professionals, eenmanszaken, verkopers, handelaars, zelfstandigen of anderszins verkopers van goederen of diensten.


Garantie

  • De garantieperiode voor apparaten van myPOS is 1 jaar vanaf de aankoopdatum
  • De garantie dekt geen kabels, accessoires, stekkers, voedingseenheden of andere items, anders dan de apparaten van myPOS en de Visa-betaalkaart in het myPOS-pakket.

Was dit artikel nuttig?

Niet gevonden waar je naar zocht?

Dien een aanvraag in