Kas tai yra PSD2 ir SCA?

PSD2 (angl. Payment Services Directive 2) arba 2-oji Mokėjimo paslaugų direktyva yra teisės aktas, įsigaliojęs nuo 2019 m. rugsėjo 14 d. PSD2 yra ypač svarbi direktyva mokėjimų srityje, nes joje įtvirtinta nemažai pakeitimų, kuriais siekiama apsaugoti vartotojus, atliekant internetinius mokėjimus.

SCA (angl. Strong Customer Authentication) arba Griežta klientų autentifikacija yra naujas reikalavimas, taikomas atliekant kortelių operacijas tiesiogiai arba parduotuvėje, įvestas vadovaujantis PSD2

PSD2 įtvirtina mokėjimų tvarkymo ES teisinių nuostatų pakeitimus. Tai yra Mokėjimo paslaugų direktyvos (angl. PSD), kuri 2007 m. buvo įvesta reglamentuoti ir sukurti bendrą mokėjimų rinką Europos Sąjungoje, įpėdinė.

Jos tikslas - padidinti konkurenciją, liberalizuoti mokėjimų industriją, padidinti vartotojų saugumą, skatinti naujoves ir nustatyti mokėjimo paslaugų teikėjų bei vartotojų teises ir pareigas. Tiesą sakant, PSD2 pasirodė kaip patikslinta PSD versija dar 2013 m., turinti įsigalioti 2018/19.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request