Bendra saugos ir privatumo informacija

myPOS yra tinkamai įregistruota asmens duomenų administratoriumi Asmens duomenų apsaugos komisijoje numeriu 0050022, o visi klientų duomenys renkami, perduodami ir tvarkomi laikantis principų, įtrauktų į EB direktyvą 95/46 dėl asmens duomenų apsaugos bei pagal 2002 m. Bulgarijos įstatymuose įtvirtintą Duomenų apsaugos aktą (ir visus jo pakeitimus). Kliento asmens duomenys, teikiami kliento arba trečiųjų šalių, tokių kaip valstybės ir tarptautinės institucijos, kurios turi kompetenciją vykdyti sukčiavimo prevenciją, saugomi elektronine forma serveriuose, esančiuose specialiose A klasės patalpose su aukščiausio lygio ryšio aprėptimi, saugumu ir prieigos kontrole.

Norėdamas atidaryti, tvarkyti, naudoti ir uždaryti el. pinigų sąskaitą ir su sąskaita susijusias mokėjimo priemones bei naudotis myPOS teikiamomis paslaugomis, Klientas turi pateikti šiuos duomenis:

 • Vardas ir pavardė
 • Gimimo data
 • Gimimo vieta
 • El. pašto adresas
 • Pilietybė
 • Registruotas adresas
 • Mobiliojo telefono numeris
 • Asmens dokumentas
 • Asmens dokumento tipas
 • Išdavimo data
 • Asmens dokumento numeris
 • Išdavusioji institucija
 • arba kita reikiama informacija

Be to, sąskaitos finansavimo tikslais, Klientas gali pasirinkti teikti informaciją apie savo kreditinę kortelę, debetinę kortelę arba kitas mokėjimo priemones. myPOS gali generuoti ir siųsti Kliento mobiliojo telefono numeriu verifikavimo kodus, taip pat prašyti jo(-s) įvesti juos, taip patvirtinant tam tikrus veiksmus. Ši informacija yra būtina, kad myPOS galėtų apdoroti operacijas, suteikti naujus slaptažodžius (jei taikytina) tuo atveju, kai Klientas pamiršta ar praranda savo slaptažodį, siekiant apsaugoti myPOS Klientą, myPOS ar kitus myPOS klientus nuo tapatybės vagystės, kreditinės kortelės klastojimo, taip pat, jei reikia, susisiekti su Klientu, administruojant Kliento sąskaitą/paskyrą.

Visa informacija, nuotraukos ir kopijos, kurias Klientas perduoda myPOS identifikavimo internetu metu, yra laikoma asmenine informacija, kaip tai apibrėžta taikytinuose teisės aktuose, ir tvarkoma pagal šių Privatumo sąlygų taisykles. Visa asmeninė informacija įrašoma ir saugoma "Microsoft" "debesyje" (angl. - cloud) ir mūsų "debesyje", saugiuose serveriuose. Jai taikomi Pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos ir asmens duomenų apsaugos įstatymai.

Daugiau sužinoti apie myPOS taikomas sąlygas galima čia.

 

Ar šis straipsnis buvo naudingas?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request