"Rodiklių Lentelės" meniu

"Rodiklių Lentelė" yra įkeliama automatiškai, kai prisijungiate. Iš čia vartotojas gali lengvai naršyti, taip pat sekti naujausius sąskaitos veiklos, sąskaitų informacijos suvestinės, kortelių bei terminalų veiklos rezultatus ir statusą. "Rodiklių Lentelės" meniu ekraną galima individualizuoti, nes atskiros rodiklių lentelės gali būti vertikaliai pertvarkytos, paslepiamos ar sumažintos.

Taip pat, "Rodiklių Lentelės" puslapyje vartotojas gaus pranešimus apie bet kokius reikalingus veiksmus, susijusius su dokumentais ar kita informacija, kurią reikia pateikti.

 1. "Veikla": vartotojas gali pasirinkti pageidaujamą laikotarpį ir peržiūrėti finansinę suvestinę ir diagramą, remiantis 3 kriterijais:
  • Peržiūrėti sąskaitos balanso rodiklius - apžvalgoje informacija bus pateikta pagrindine sąskaitos valiuta
  • Peržiūrėti įeinančių operacijų suvestinę - ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie kiekvieną įeinančią operaciją pagal jos tipą
  • Peržiūrėti išeinančių operacijų suvestinę - ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie kiekvieną išeinančią operaciją pagal jos tipą
 2. "Naujausia veikla" - lentelėje apžvelgiamos dešimt paskutinių operacijų sąskaitose, pateikiant informaciją apie jų tipą, sumą ir datą. Spustelėjus „Rodyti visus“, vartotojas nukreipiamas į meniu „Sąskaitos“ - „Veikla“, kur galima nurodyti pageidaujamą laikotarpį.
 3. "Sąskaitos" - pateikiama informacija apie bendrą likutį pagrindine sąskaitos valiuta. Šiame skyriuje taip pat rodomos pirmosios trys sąskaitos su jų likučiais ir valiutomis. Spustelėjus rodyklę, rodomos visos sąskaitos. Paspaudę „Rodyti visus“, būsite nukreipti į meniu "Sąskaitos", kur rodomas visas sąskaitų sąrašas.

  Paspaudus mygtuką "Pridėti sąskaitą", atidaromas iššokantis langas, kuriame galite sukurti naują sąskaitą, pasirinkti valiutą ir ją nustatyti.

  Paspaudus mygtuką „Lėšų įskaitymas“, atidaromas iššokantis langas, kuriame nurodoma pageidaujama sąskaita, naudojama mokėjimams iš klientų, partnerių ar filialų gauti.
 4. "Kortelės" - suteikia galimybę peržiūrėti aktyvuotas korteles ir jų valiutą, susietą sąskaitą, pavadinimą ir galiojimo pabaigos datą. Mygtukas „Nustatymai“ suteikia greitą prieigą prie meniu "Kortelės", kur galima atskirai konfigūruoti kiekvieną kortelę, o mygtukas "Operacijos" nukreipia į meniu "Kortelės veikla".
 5. "Terminalai" - suteikia galimybę peržiūrėti aktyvuotus terminalus, jų modelį, valiutą, paskutinę operaciją ir susietą sąskaitą. Vartotojas gali pasirinkti pageidaujamą laikotarpį. Mygtukas „Nustatymai“ suteikia greitą prieigą prie meniu "Terminalai", kuriame galima atskirai konfigūruoti kiekvieną terminalą, o mygtukas "Operacijos" nukreipia į meniu "Terminalo operacijos" .

Meniu Sąskaitos

Meniu "Sąskaitos" vartotojui pateikiama visų naudojamų valiutų sąskaitų ("Sąskaitų sąrašas") apžvalga ir kiekvienos sąskaitos likutis. Kiekvienai sąskaitai yra priskiriamas pavadinimas, unikalus IBAN ir valiuta, nurodomi visi joje esantys pinigai. Kiekvienos sąskaitos skirtuko apačioje pateikiamas su ja susietų kortelių, terminalų ir parduotuvių skaičius.

"Sąskaitų sąrašas" atidaromas automatiškai, kai paspaudžiamas meniu „Sąskaitos“, jame rodomos visos vartotojo sąskaitos, visomis valiutomis.

Pagrindiniame sąskaitų ekrane vartotojas taip pat gali sukurti naują valiutinę sąskaitą - paspaudus mygtuką „Pridėti sąskaitą “(1), pasirodo iššokantis langas, kuriame vartotojas gali pasirinkti valiutą ir pridėti pasirinktą sąskaitos pavadinimą. Tą pačią procedūrą vartotojas gali atlikti paspaudęs submeniu „Pridėti sąskaitą“ (2) kairėje pusėje, po meniu "Sąskaitos". Trečioji vieta, iš kurios galima pridėti sąskaitą, yra dėžutės formos mygtukas paskutinėje visų sąskaitų sąrašo vietoje.

Papildomos parinktys visoms sąskaitoms yra:

 • Lėšų įskaitymas - lėšų įskaitymo tikslais, vartotojas gali peržiūrėti išsamią kiekvienos sąskaitos informaciją, matomą tik lange "Rodiklių lentelė"
 • Valiutos keitimo kursai - kasdien atnaujinamų valiutos keitimo kursų apžvalga, pateikiama paspaudus mygtuką poraštėje
 • Išrašai - kiekvienos sąskaitos individualūs išrašai
 • Nustatymai - iš čia vartotojas gali:
  1. Redaguoti atskirų sąskaitų pavadinimus
  2. Atsisiųsti IBAN sertifikatą arba sąskaitos informaciją PDF formatu
  3. Peržiūrėti su sąskaita susietas korteles/terminalus/paslaugas
  4. Pakeisti sąskaitos nustatymus - apibrėžti operacijų, kurios atliktinos sąskaitoje, tipus.
  5. Pažymėti, ar sąskaita yra numatytoji sąskaita lėšų įskaitymui sąskaitos valiuta
  6. Uždaryti sąskaitą

Meniu "Sąskaitos", be skirtuko "Sąskaitų sąrašas", yra dar trys skirtukai: "Veikla""Išrašai" ir "Atsargų sąskaitos". "Veiklos" meniu rodomos visos pasirinktu laikotarpiu vartotojo atlktos operacijos, tuo tarpu meniu "Išrašai" pateikiami kiekvienos sąskaitos dienos arba mėnesio pradžios ir pabaigos likučiai. "Atsargų sąskaitose" pateikiama informacija apie Einamąjį rezervą , sulaikytą MO/TO operacijoms.

  

Ar šis straipsnis buvo naudingas?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request