Kas tai yra TS ir kodėl mums reikia informacijos apie verslo savininkus?

Verslo savininkas (dar vadinamas TS arba tikruoju savininku/galutiniu naudos gavėju, angl. Ultimate Beneficial Owner, UBO) yra fizinis asmuo ar asmuo, kuriam faktiškai ir iš esmės priklauso (tiesiogiai ar netiesiogiai) verslas arba kuris kontroliuoja verslą.

Mes turėsime patikrinti kiekvieno tikrojo savininko, kuriam priklauso arba kuris kontroliuoja daugiau nei 25% verslo, tapatybę (TS, oficialios asmens tapatybės kortelės ar pasų kopijos ir adreso įrodymas, jei adresas nenurodytas Asmens tapatybės kortelėje arba pase)

Kodėl? Labai paprasta - tai yra teisės aktuose nustatytas reikalavimas, kuris leidžia myPOS išlikti saugia vieta, kurioje nėra sukčių, pinigų plovėjų ir pan.

Taigi, jei norite registruotis dėl myPOS sąskaitos savo įmonei ir naudotis myPOS paslaugomis, po identifikavimo internetu turėsite pateikti mums oficialios ir galiojančios vyriausybės išduotos nacionalinės asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją su kiekvieno tikrojo savininko, kuriam priklauso arba kuris kontroliuoja daugiau kaip 25% verslo, nuotrauka (mes nepriimame vairuotojo pažymėjimo kaip oficialaus tapatybės pažymėjimo; vairuotojo pažymėjimas gali būti priimamas tik kaip papildomas dokumentas asmens tapatybei nustatyti).

Kai kuriais atvejais, atsižvelgiant į rizikos laipsnį ir kai nuolatinio verslo savininko adreso nėra asmens tapatybės kortelėje ar pase, o kituose dokumentuose iš nepriklausomo šaltinio, pavyzdžiui, Įmonių registro, nematome pilno adreso, mes galime pareikalauti pagrindinio tikrojo savininko, kuriam priklauso arba kuris kontroliuoja daugiau kaip 25 proc. verslo, adreso patvirtinimo, pripažįstamų dokumentų sąrašas yra čia.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?

Haven't found what you're looking for?

Submit a request